Premii obţinute de Gaita Laura-Adriana

premiul I

clasa a-XI-a media generala 10
Data adãugarii: 4 Dec 2007

premiul I

clasa a-X-a media generala 10
Data adãugarii: 4 Dec 2007

premiul II

clasa a-IX-a media generala 9,97
Data adãugarii: 4 Dec 2007