Liceul Teoretic " Grigore Moisil " Timişoara

 

Str. Ghirlandei nr. 4

Tel.: 0256-493451

Fax: 0256- 498362

e-mail: director@info.tm.edu.ro


REPARTIZAREA COPIILOR IN CLASA PREGATITOARE

AN SCOLAR 2020-2021 

LISTA COPIILOR ADMISI CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2020-2021


LISTA CERERI NESOLUTIONATE   

 

LISTA LOCURILOR LIBERE PENTRU ETAPA A DOUA

 

PROCEDURA DE REPARTIZARE PENTRU ETAPA A DOUA


Sălile de clasă destinate desfășurării programului școlar de către clasele pregătitoare, în anul școlar 2020-2021, vor fi situate în clădirea de pe str. Aluniș, nr. 36.

 

Album foto 

 

Metodologia

de înscriere a copiilor în învățământul primar 2020 - 2021

 

Calendarul

de înscriere a copiilor în învățământul primar 2020 - 2021

 

Circumscripţia şcolară

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timişoara

pentru anul școlar 2020-2021

(actualizată in 24.02.2020)

 

Plan de școlarizare 2020-2021

150 elevi -  6 clase pregătitoare

 

Programul de completare a cererilor de înscriere

 

Miercuri 04.03.2020  -  Joi 05.03.2020 08:00 - 18:00
Vineri 06.03.2020 08:00 - 17:00
Luni 09.03.2020  -  Joi 12.03.2020 08:00 - 18:00
Vineri 13.03.2020 08:00 - 17:00
Luni 16.03.2020  -  Joi 19.03.2020 08:00 - 18:00
Vineri 20.03.2020 08:00 - 17:00
Luni 23.03.2020 08:00 - 18:00


 

 

Sala de completare a cererilor de înscriere

Clădirea din Piața Bălcescu, sala P04 ( Parter )

 

Acte necesare înscriere

  1. Act de identitate părinte(fotocopie + original)
  2. Certificat de naștere copil(fotocopie + original)
  3. Rezultatul evaluarii dezvoltării psihosomatice(fotocopie + original)

                                    (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31.08.2020)

4. Hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuinta minorului (doar pentru părinți divorțați)

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2020-2021

 

  1. Locul de muncă al cel puţin unuia dintre părinţi în circumscripţia şcolară
  2. Existenţa unei rude (până la gradul III) care se ocupă de creşterea şi supravegherea copilului care are domiciliul în circumscripţia şcolară

 

 DOCUMENTE CARE FAC DOVADA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR SPECIFICE 


Criteriul 1: Adeverinţă de la locul de muncă

Criteriul 2: Declaraţie notarială şi dovada domiciliului

 

ZIUA PORTILOR DESCHISE 05.03.2020

12:00 - 15:00

CORP CLĂDIRE STRADA ALUNIȘ NR. 36

 

Există posibilitatea organizării programului "Școală după școală".

 

Informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar

APEL GRATUIT TEL VERDE 0800816256

 

EVALUARE PSIHOSOMATICA

 

PROCEDURA CAZURI EXCEPTIONALE 

 

Actualizat 22.07.2020