LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL”  TIMIȘOARA

 

Str. Ghirlandei nr. 4

Tel.: 0256/496245

Fax: 0256/498362

e-mail: director@moisiltm.ro; secretariat@moisiltm.ro


LISTA COPIILOR INMATRICULATI

CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2023-2024


Procedura Operationala

privind repartizarea copiilor pe locurile disponibile

 

LOCURI DISPONIBILE ETAPA A DOUA : 3 locuri

 

ZIUA PORTILOR DESCHISE 

21.04.2023 INTRE ORELE 11-13

STR. ALUNIS, NR. 36Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023 - 2024

 

Calendar înscriere în învățământul primar

din anul scolar 2023—2024

 

Sălile de clasă destinate desfășurării programului școlar de către clasele pregătitoare sunt situate în clădirea de pe str. Aluniș, nr. 36.

 


 

Circumscripţia şcolară

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timişoara

pentru anul școlar 2023-2024 

(actualizată in 30.03.2023)

 

Plan de școlarizare 2023-2024

88 elevi -  4 clase pregătitoare

 

Programul de completare a cererilor de înscriere

 

Miercuri 03.05.2023 08:00 - 16:00
Joi 04.05.2023 10:00 - 18:00
Vineri 05.05.2023 08:00 - 16:00
Luni 08.05.2023  -  Miercuri 10.05.2023 08:00 - 16:00
Joi 11.05.2023 10:00 - 18:00
Vineri 12.05.2023 08:00 - 16:00
Luni 15.05.2023  -  Miercuri 17.05.2023 08:00 - 16:00
Joi 18.05.2023 10:00 - 18:00


 

 

Sala de completare a cererilor de înscriere

Clădirea din Piața Bălcescu, sala P04 ( Parter )

 

Acte necesare înscriere

  1. Act de identitate părinte(fotocopie + original)
  2. Certificat de naștere copil(fotocopie + original)
  3. Rezultatul evaluarii dezvoltării psihosomatice sau Recomandare de la gradinita (fotocopie + original)

                                    (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31.08.2023)

4. Hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuinta minorului (doar pentru părinți divorțați)

 

MODALITATEA DE ALOCARE A LOCURILOR LIBERE LA CLASA PREGATITOARE


Numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2023-2024

PENTRU LOCURILE LIBERE


a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.


CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2022-2023

PENTRU LOCURILE LIBERE


1. Locul de muncă al cel puţin unuia dintre părinţi în circumscripţia şcolară

2. Existenţa unei rude (până la gradul III) care se ocupă de creşterea şi supravegherea copilului care are domiciliul în circumscripţia şcolară


 DOCUMENTE CARE FAC DOVADA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR SPECIFICE 


Criteriul 1: Adeverinţă de la locul de muncă

Criteriul 2: Declaraţie notarială şi dovada domiciliului

 

Procedura Operationala privind repartizarea elevilor in unitatea de invatamant in clasele pregatitoare in anul scolar 2023-2024 dupa finalizarea procesului de inscriere

 

Informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar

APEL GRATUIT TEL VERDE 0800816256

Actualizat 06.06.2023