European values with Manga

postat de Bohm Cristina la 21 Dec 2022

Proiectul s-a derulat în perioada 01.11.2019 - 31 octombrie 2022. Limba oficială a proiectului a fost limba engleză.

Prin acest proiect s-a urmarit ca tinerii participanți să se familiarizeze, să poată opera, să discearnă câteva valori europene importante. Pentru ca acest deziderat să fie imbrățișat de elevi, proiectul a venit în întâmpinarea tinerilor participanți cu o manieră atractivă dar și creativă de exprimare : animații Manga, adică anime. Benzile desenate sunt indrăgite de tineri.

Considerăm că această lucrare propune un exemplu de urmat privind modul cum pot fi familiarizați tinerii cu valorile europene dar și cu problemele pe care aceste valori le ridică. De aceea lucrarea poate fi un punct de plecare într-un larg schimb de exeperiență. Rezultatele obținute în proiect au valențe multiple:

-        operarea cu valori europene fundamentale

-        cunoștințe noi în domeniile IT - animații pe calculator, dar si competențe de comunicare în limbile vorbite de participanții la proiect

-        dezvoltare personală: colaborarea în echipă în vederea realizării unui produs informatic, dezbaterea, prezentarea în public

-        culturale: realizarea unor scenarii de teatru pe teme relaționate unor valori europene

-        sociale, prin schimburile de experiență despre valorile europene în diferite state, despre drepturi și obligații, despre legislația europeană.

Prezentăm în continuare proiectul nostru:

Profesorii participanți au stabilit de comun acord ca fiecare întâlnire de proiect să trateze o valoare europeană. Menționăm cu bucurie că toate întâlnirile de proiect au fost în format fizic: în Grecia 1 - 6 noiembrie 2021, în Turcia 18 - 22 decembrie 2021, în Portugalia 23 - 28 martie 2022 și în România 9 - 13 mai 2022.

Propunerea catre copii a fost sa realizeze scenarii pe marginea valorilor europene, apoi desene Manga si apoi anime-urile.  Temele abordate au fost egalitate în Grecia la Kavala, libertate în Turcia la Eșkișehir, rasismul (de fapt combaterea rasismului) în Portugalia la Arcos de Valdevez, justiție în România la Timișoara.

Anterior celor patru întâlniri internaționale cu elevi a avut loc o mobilitate doar pentru profesori. Toți profesorii parteneri participanți au fost puși în temă cu softul pentru crearea anime-urilor, au pus la punct structura întalnirilor la care urmau să participe copiii, detalii administrative, activitățile culturale, nevoile lingvistice. Din păcate a intervenit pandemia și activitățile cu copiii au fost amânate.

Activitățile de bază din proiect au fost similare la fiecare întâlnire internațională și s-au realizat în urmatoarea succesiune :

-        A fost comunicată valoarea europeană stabilită, tuturor elevilor selectați.

-        Fiecare elev a scris un scenariu de teatru cu câteva scene.

-        A fost ales în fiecare tară, înaintea mobilității,  cel mai bun scenariu.

-        În prima zi a întâlnirii de proiect gazdele au organizat o dezbatere pe tema valorii europene alese, cu exemple, filme scurte relevante temei, experiențe personale etc. Această activitate a fost de fiecare dată extrem de incitantă pentru elevi.

-        În cadrul întâlnirii s-au format mai multe echipe. Fiecare echipă a avut câte un elev din fiecare țară. Fiecare echipă a lucrat cu cel mai bun scenariu din una din țările participante.

-        Echipele s-au întâlnit separat aproximativ 4 ore zilnic: fiecare membru din echipă a proiectat personajele conform cu scenariul comun, au ales cele mai reusite personaje, au realizat desenele apoi animațiile, au atașat dialogul în lima engleză..

-        În final fiecare echipă a prezentat public produsul realizat în prezența colegilor, a profesorilor, a autorităților locale invitate, într-un cadru festiv.

Pe parcursul derulării proiectului au avut loc și webinarii, atât doar între profesori cât și webinarii între elevi.

Pentru realizarea anime-lor copiii au avut la dispoziție un soft specializat, ComiPo. Alegerea soft-ului a fost realizată în prealabil și toti profesorii participanți au căzut de acord.

ComiPo este un produs software care permite realizezarea de rapid benzi desenate scurte și Manga. Utilizatorul își poate crea cu ușurință propriile povești alegând unul dintre personajele incluse în ComiPo. Fiecare personaj poate fi personalizat ca trăsături, imbrăcaminte etc. Programul oferă, de asemenea, peste 100 de ipostaze corporale și expresii faciale unice din care să aleagă, împreună cu multe imagini de fundal, articole, efecte sonore, baloane cu cuvinte, etc. Modelarea este făcută 3D  astfel încât personajele pot fi văzute din orice unghi.

ComiPo dispune de multe elemente specifice desenelor Manga. Toți elevii participanți au învățat să utilizeze ComiPo, activitate care a presupus o colaborare permanentă între ei.

Pentru ca activitățile de proiect și produsele proiectului realizate de copii să fie la un standard înalt calitativ, profesorii participanți au avut un rol important:

-        Profesorii au oferit copiilor informații oficiale cu privire la valorile europene: cadrul legslativ, contextualizarea diferitelor valori europene, modul de aplicare, asimilare în viața personală etc. Au fost prezentate exemple sugestive prin filmulețe scurte, animații scurte etc. Apoi au avut loc dezbateri între toți participantii, elevi și profesori.

-        O prezentare despre bazele realizarii unui scenariu de teatru realizată de un profesor din Grecia care are și specializare ca scenarist.

-        În Grecia au fost prezentate elementele definitorii ale desenelor Manga și animatiilor Anime de-a lungul timpului.

-        Echipele de elevi au fost asistate permanent de profesorii de informatică participanți în proiect.

-        În fiecare țară au avut loc workshop-uri atractive cu specialiști în domeniul desenului, animației, filmului.

În acest scop în Turcia workshop-ul a avut loc în cadrul Universității, la Facultatea de arte în cadrul secției care formează realizatori de animații și filme.

În Portugalia am avut ocazia să învățăm despre bazele și istoria animației și a filmului de la un regizor apreciat la ei, dar și despre tehnici de desen de tip Manga de la un profesor pasionat de desen, participant în proiect.

În Romania au avut loc două workshop-uri susținute de un specialist în animație dar și de o elevă din clasa a 12-a din Liceul Teoretic Grigore Moisil.

În perioadele de timp dintre întâlnirile internaționale, profesorii au colaborat pentru organizarea urmatoarei întâlniri, pentru ca activitățile de proiect să permită atingerea obiectivelor „tehnice” legate de animații, dar și pentru atingerea obiectivelor culturale ale proiectului.

Activitățile culturale organizate în fiecare țară gazdî au fost remarcabile. Au fost vizitate locații reprezentative turistice, religioase, istorice, de artă. Acest aspect poate parea simplist dar fiecare vizită a fost o ocazie importantă pentru a avea un contact foarte apropiat cu realități prezente sau trecute din  fiecare țară, explicate pe larg. Ca simplu turist un om observă lucrurile la un nivel mai superficial. Noi am avut acces în „culise” și am primit răspuns la toate intrebările și curiozitățile formulate. Câștigul pentru copii considerăm că este foarte mare iar efortul organizatoric a fost pe masură.

Un important produs al proiectului este un website realizat de cățiva elevi din Romania și Turcia. Website-ul este structurat astfel încât să poată fi identificate activitățile din fiecare mobilitate Pe site sunt prezente:

- anime-urile realizate în fiecare întâlnire internațională,

- galerii de desene, poze

- materialele-suport pentru activități

- webinarii

- ecouri în spațiul public

Website-ul poate fi vizitat la adresa  : info.tm.edu.ro:8088/~evwm

 

INCLUSIVE IMPRO THEATRE

postat de Farkas Cristina la 11 Dec 2022

PALERMO, 5-7 DECEMBRIE 2022

ÎNTÂLNIRE DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE - PALERMO, 5-7 DECEMBRIE 2022, în cadrul proiectului ERASMUS+ INCLUSIVE IMPRO THEATRE

 În perioada 5-7 decembrie 2022 s-a desfășurat în Palermo, Italia, sesiunea de pregătire pe termen scurt a cadrelor didactice în vederea deprinderii abilităților de a utiliza în activitatea didactică tehnicile specifice domeniului teatral, în concordanță cu specificul proiectului INCLUSIVE IMPRO THEATRE, proiect ERASMUS+, nr. 2020-1-RO01-KA227-SCH-095356, finanțat de Comisia Europeană.

 Conform agendei propuse de partenerul coordonator al acestei etape - CEIPES, Palermo -, în cele trei zile, cadrele didactice participante au avut prilejul să pună în practică și să își însușească tehnicile de improvizație teatrală propuse prin cele două ghidurile elaborate în cadrul proiectului, să observe modul în care teatrul de improvizație are efect asupra relațiilor interumane și în ce măsură practicarea tehnicilor de dramatizare poate duce la atingerea scopului proiectului - incluziunea, stimularea creativității elevilor, facilitarea relaționării, dezvoltarea gândirii critice, în vederea începerii sesiunilor de punere în scenă a viitoarelor scenarii scrise și jucate de către elevi.

Activitatea a atins pe deplin obiectivele majore ale programului ERASMUS+, și anume: cooperarea între cadre didactice din state diferite, comunicarea într-o altă limbă decât cea maternă, stimularea conexiunilor interculturale, incluziune, echitate, excelență, creativitate și inovație în domeniul educației și la nivelul organizațiilor implicate.

Prin tehnicile de dramatizare pe care le elaborăm în cadrul acestui proiect oferim un instrument prețios pentru cadrele didactice interesate în a transmite elevilor și tinerilor, în cadrul lecțiilor organizate sau în cadrul activităților non-formale, spiritul ERASMUS+, care înseamnă o participare semnificativă la societatea democratică, o mai bună înțelegere a fenomenului interculturalității și acces facil pe piața muncii.

  

 

 

BUDDIES AGAINST BULLIES

postat de Marinescu Oana-Suzana la 27 Oct 2022

La sfârșitul lunii septembrie a acestui an, Proiectul European Erasmus+ „BUDDIES AGAINST BULLIES”, ID: 2019-1-LT01-KA229-060569_4, s-a încheiat.

Din octombrie 2019, elevii și profesorii implicați în activitățile proiectului au urmărit îmbunătățirea valorilor pozitive, precum respectul, prietenia, colaborarea, creșterea nivelului de empatie, pentru a arăta toleranță față de alți oameni, exploatarea aspectelor pozitive ale diversității în viața școlară, dezvoltarea învățării prin colaborare și a schimbului de idei la nivel european și nu în ultimul rând, reducerea bullyingului în școală prin implicarea directă în rezolvarea conflictelor apărute.

Alături de colegii lor de la școlile ALYTAUS LIKIŠKELIU PROGIMNAZIJA din ALYTUS, LITUANIA, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GUIA din GUIA POMBAL, PORTUGALIA, MEHMET SERITAS ANADOLU LISESI din MERSIN, TURCIA și COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - CORAZONISTA din VITORIA - GASTEIZ, SPANIA, reprezentanții liceului nostru au avut ocazia de a participa la ateliere diverse în care au colaborat pentru a crea diverse jocuri, reprezentații de improvizație teatrală sau mici capodopere de artă ce pot fi folosite atât ca materiale la clasă, dar și pentru ocuparea timpului liber, în lupta anti-bullying. Astfel, în cadrul mobilităților susținute în cele 5 școli, copiii au utilizat instrumentele web 2.0 pentru a realiza un dicționar cu tematica „bullying”, au compus poezii plecând de la situații reale în care au fost direct implicați, puzzle-uri, quizuri, rebusuri și scurte animații, folosind programe precum Kahoot, Padlet, Learningapps, Storyjumper ori Animoto. După ce au fost create, elevii le-au aplicat și prezentat colegilor mai mici (TIMIȘOARA).

Demonstrându-și abilitățile creatoare și dorința de a colabora, în urma unui dialog cu psihologi și colegi care au trecut prin experiențe legate de bullying, având ca temă „Masca, un mod de a ascunde propriile trăiri”, participanții au creat măști și picturi pe paleți ce pot fi admirate atât online pe website-urile școlilor, pe website-ul oficial al proiectului, ori în curtea școlii gazdă (GUIA POMBAL).

De asemenea, au luat parte  la workshop-uri de improvizație teatrală, scenariile create pe parcursul întâlnirilor online, fiind adaptate la propria experiență și finalizate cu scenete și activități de artă stradală (MERSIN). Elevii noștri nu au fost doar simpli actori, ci și critici, exprimându-și propriile păreri legate de modul în care ei percep situațiile de agresiune propuse în scenarii, precum și soluțiile pe care le găsesc a fi potrivite în combaterea acestor situații. Improvizațiile teatrale susținându-se în diferite locații publice, de importanță turistică, putem spune că munca copiilor a avut un impact pozitiv și asupra comunității, ținând cont că localnici și turiști deopotrivă s-au alăturat pentru vizionarea performanțelor copiilor și au interacționat cu „actorii”.

Și prin participarea la activitățile în aer liber și crearea unor flash-mob-uri tematice, elevii noștri au demonstrat că prin colaborare, respect și prietenie combaterea bullyingului este ușor de realizat(VITORIA GASTEIZ). Exploatarea particularităților pozitive din fiecare școală și, mai ales, diversitatea pe care o aduc acestea, au dus la descoperirea unor modalități de implementare tot mai mult a toleranței față de colegi, profesori și față de noi înșine.

În ultima mobilitate (ALYTUS), membri echipelor de proiect au participat la activități de tip team building, unde au avut ocazia să își demonstreze implicarea efectivă în lupta anti-bullying din prorpiile școli, dar s-au și amuzat colaborând pentru rezolvarea unor quiz-uri, ori s-au întrecut în concursuri de dan sau tras cu arcul. Totul s-a desfășurat sub titlul „O SĂPTĂMÂNĂ FĂRĂ BULLYING”.

În urma acestui proiect putem spune că atitudinea colectivelor de profesori și elevi ale școlilor partenere s-a schimbat, aceștia realizând că prin identificarea la timp a cazurilor de intimidare din școli, prin acționarea timpurie și efectivă împotriva intimidării, orice obstacol în promovarea bunăstării tinerilor și integrarea corectă a acestora în societate, pentru o partcipare activă a lor la viața democratică, poate fi depășit.

4th_day_BAB_RO_(6).jpg

IMG_8899.JPG

IMG-20220511-WA0014.jpg

IMG-20220907-WA0006.jpg

IMG-20220919-WA0013.jpg

026.jpg

September newsletter impro - romania

postat de Borsa Florin la 21 Sep 2022

rsz_p1.jpg

 

rsz_p2.jpg

INCLUSIVE IMPRO THEATRE

postat de Precup Luminita la 19 Sep 2022

BULETIN INFORMATIV SEPTEMBRIE 2022 - INCLUSIVE IMPRO THEATRE

pagina 2