Inclusive Impro Theatre- Erasmus+ Programme-2020-1-RO01-KA227-SCH-095356

postat de Borsa Florin la 26 Mar 2021

impro_2.jpeg

BUDDIES AGAINST BULLIES_2019-1-LT01-KA229-060569_4

postat de Marinescu Oana-Suzana la 18 Mar 2021

b07cbe120_opt.jpg

În contextul unei Europe din ce în ce mai globalizate, unde există oportunități de studiu sau de angajare nelimitate, într-o epocă în care tehnologia pare să domine fiecare aspect al vieții, comportamentul interpersonal și relațiile ar trebui să fie prioritare. Acum vechile reguli pentru comportamentul social și-au pierdut orice semnificație pentru noua „generație globală”, care se poate conecta instantaneu la oamenii din orice colț al planetei, dar care, de fapt, nu știe cum să o facă.

De aceea, proiectul „Buddies Against Bullies”este un proiect de tip KA229 - Parteneriate de schimb școlar, ce se derulează pe parcursul a trei ani cademici. El a început în luna octombrie 2019 și se va termina în luna septembrie 2022 și se adresează tuturor profesorilor din învățământul preuniversitar, elevilor cu vârste cuprinse între 10 - 18 ani precum și părinților acestora, indiferent de grupul economic, politic sau religios de fond din care fac parte. Pe parcursul proiectului se vor crea noi metode și programe de adaptare a elevilor în școală, prin creșterea gradului de conștientizarea a nevoii de respect față de propria persoană sau față de colegi, ori față de viața ca un tot.

 Bullying-ul este o problemă gravă în rândul copiilor și adolescenților. El cauzează cele mai multe cazuri de depresie, anxietate, tulburări de caracter, ori chiar de abandon școlar. De aceea proiectul dorește să găsească soluții și precauții pentru ca studenții să fie mai fericiți atât în viața lor socială cât și în cea academică.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea valorilor pozitive, cum ar fi respectul, prietenia, împărtășirea;

2. Creșterea nivelului de empatie, pentru a arăta toleranță față de alți oameni;

3. Exploatarea aspectelor pozitive ale diversității în viața școlară;

4. Organizarea mai multor activități de grup la școală și în afara școlii pentru a îmbunătăți cunoștințele elevilor și pentru a crea relații mai strânse între aceștia;

5. Dezvoltarea învățării în colaborare și a schimbului de idei la nivel european;

6. Reducerea bullyingului cu minim 10%.

Rezultatele urmărite pe parcursul proiectului sunt:

1. Profesorii și studenții vor putea identifica, recunoaște și răspunde mai bine la intimidare, va crește competența cadrelor didactice în soluționarea cazurilor de intimidare.

2. Va avea loc schimbarea atitudinii școlii și membrilor comunității în fenomenul de intimidare și îmbunătățirea abilităților de conflict dintre profesori și elevi în rezolvarea problemelor.

3. Elevii din fiecare țară, împreună cu profesorii lor, vor crea 2 videoclipuri educaționale despre bullying, aceste filme putând fi folosite în mod liber ca instrumente educaționale.

4. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea bunăstării tinerilor, integrarea acestora în societate și participarea lor activă la viața democratică sunt rezultate urmărite pe parcursul proiectului.

Școlile implicate în proiect sunt:

1. ALYTAUS LIKISKELIU PAGRINDINE MOKYKLA, ALYTUS, LITHUANIA - școală coordonatoare


2. LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL”, TIMIȘOARA, ROMÂNIA

3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GUIA, GUIA POMBAL, PORTUGAL

4. MEHMET SERTTAS ANADOLU LISESI, MERSIN, TURKEY

5. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - CORAZONISTA, VITORIA - GASTEIZ, SPAIN

Echipa de implementare a proiectului:

Prof. pt. învățământul primar Marinescu Oana Suzana - coordonator de proiect

Director prof. Bociu Carmen Cerasela

Director adjunct prof. Jurca Teodora

Prof.  Keresztes Luminița Dorina

 

Prof. Farkas Cristina

b4944c480_opt.jpg

b59389180_opt.jpg

4 Creativities

postat de Lupse-Turpan Mircea la 26 Oct 2020

Scopul principal al proiectul "4Creativități"" este de a creea un instrument unic inovator care să-i ajute pe profesori în activitățile lor zilnice, să asigure elevilor un standard înalt de predare și oportunități de învțare contemporane. Îmbunătățirea abilităților profesorilor cu scopul de a oferi educație creativă va conduce la formarea unor elevi capabili să gândească, să analizeze și să rezolve probleme cotidiene. Prin implementarea acestui proiect, se dorește îmbunătățirea didacticii pedagogice, stimularea creativității elevilor și implicarea lor activă în derularea orelor la clasă.

Țări participante: Bulgaria, Spania, Irlanda, România (o școală și un ONG din fiecare țară)

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă elevi cu vârsta între 10-12 ani.

Proiectul se axează pe dezvoltarea si îmbunătățirea a patru tipuri de creativități, și anume: creativitatea matematică, creativitatea lingvistică, creativitatea științifică și creativitatea artistică.

Creativitatea lingvistică va permite elevilor să-și dezvolte noi abilităţi şi competenţe lingvistice prin încorporarea unor noi propuneri, spaţii, metodologii şi resurse care vor spori abilitatea, creativitatea şi îndemânarea elevilor în procesul inovării. Modul în care aceste activităţi vor avea loc va îmbunătăţi creativitatea lingvistică, iar acest lucru va deschide noi posibilităţi de a se exprima liber pentru a găsi diverse răspunsuri originale.

Tot în cadrul proiectului, vom insufla copiilor gândirea matematică cu ajutorul creativităţii. Le vom arăta cum să aplice matematica în situaţii obişnuite, zilnice, prin utilizarea unor scenarii menite să îi facă să foloseasca cunoştinţele despre cifre pentru a rezolva probleme.

Prin promovarea creativităţii ştiinţifice, vom îmbunătăţi capacitatea de gândire a elevilor noştri şi abilitatea de a trece de la noţiuni de bază către unele mai complexe. Ei vor învăţa cum să rezolve probleme în situaţii reale; vor exersa posibilităţi de a-şi clădi propriul stil de învăţare; îşi vor forma capacitatea deductivă proprie şi asta îi va ajuta să-şi creeze propriile soluţii şi strategii.

Și nu în ultimul rând, exprimarea artistică ar putea ajuta la dezvoltarea psihometriei corecte, precum şi la dezvoltarea inteligenţei copiilor. Propunerea pe care o sugerăm pentru a dezvolta creativitatea artistică se bazează pe ateliere care dau posibilitatea elevilor să exploreze diferite forme de exprimare.

Prin îmbunătățirea practicii didactice, țintim și la îmbunătățirea ambianței actuale din școlile europene prin utilizrea unor metodologii, experiențe și cunoștințe noi în sistemul educațional formal. Prin activitățile proiectului, vom urmări și implicarea activă a tuturor elevilor în clasă.

Dyslexia Assessment Protocol

postat de Nechitescu Ecaterina la 2 Jun 2020

 

Proiectul DAP continuă în ciuda stării de urgență generate de COVID-19.

 

A doua întâlnire din cadrul proiectului, preconizată a se desfășura la Timișoara, a avut loc online, între 22 – 24 aprilie 2020, folosind oportunitățile oferite de tehnologie. Liceul nostru a fost reprezentat de profesor ECATERINA NECHITESCU și profesor învățământ primar TAMARA PANTEA. Echipa proiectului, alcătuită din reprezentanți din Letonia, România, Turcia, Bulgaria și Germania, a discutat tot ceea ce s-a făcut până acum, iar membrii acesteia s-au pus de acord în privința acțiunilor care urmează să fie întreprinse astfel încât circumstanțele excepționale prin care se trece să aibă cel mai redus impact posibil asupra progresului proiectului.

Prima fază a proiectului a fost lansată în noiembrie 2020 și a examinat situația legată de dislexie atât în țările partenere cât și în afara lor. Concluzia la care s-a ajuns este că majoritatea educatorilor și profesorilor de învățământ primar nu se simt suficient de informați în legătură cu posibilitățile de detectare timpurie și de reducere a riscului de dislexie. Nu există instrumente și metode comune pentru a rezolva această problemă. Până și înțelegerea conceptului de dislexie variază de la o țară la alta. De asemenea s-au colectat date și informații despre proiectele și studiile anterioare din țările partenere, în care s-a dezbătut problema dislexiei pentru a putea folosi cât mai eficient cunoștințele deja existente, precum și exemplele de bună practică. În cadrul întâlnirii s-a dezvoltat și o descriere teoretica în vederea dezvoltării software-ului DAP.

 

Activitățile curente au ca scop principal dezvoltarea structurii și componentelor Protocolului, deoarece se dorește ca instrumentul creat în timpul proiectului să poată fi un ajutor eficient și convenabil pentru educatori, profesori de învățământ primar și logopezi în observarea și reducerea riscului de dislexie.

 

 

 

 

 

PROIECT ERASMUS+ DAP - DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL

postat de Lupse-Turpan Mircea la 17 Nov 2019

Școala noastră este partener în proiectul internațional D.A.P. - DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL, desfășurat în cadrul programului ERASMUS+, care se va desfășura în perioada 2019 - 2021. Proiectul este coordonat de Academia Tehnologică din Rezeknes, Letonia, iar restul instituțiilor partenere sunt din Turcia - Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Bulgaria - Asociacia Dyslexia, și Germania - GedonSoft. D.A.P. are ca obiectiv realizarea și dezvoltarea unui set de instrumente de evaluare pentru detectarea copiilor de vârstă preșcolară cu risc de dislexie, precum și a elevilor care deja s-au confruntat cu dificultăți de scriere/ citire/ învățare în timpul primilor ani de școală. Acest proiect se adresează în principal educatorilor și învățătorilor.

Prima întâlnire din cadrul proiectului a avut loc la Ruse, în Bulgaria, în perioada 6 - 9 noiembrie 2019, la care au participat prof. Ecaterina Nechitescu și prof. Tamara Pantea. În urma discuțiilor s-au stabilit:

-  logo-ul proiectului : din propunerile prezentate, a fost ales cel realizat de elevul Vlad Ciobotariu din clasa a XI-a D;

- lista de priorități

- data următoarei mobilități.

pagina 2