Proiect European Comenius Regio "Olimpic values - Bridge between generations"

postat de Bohm Cristina la 30 Sep 2014

Proiectul s-a derulat cu sprijinul financiar al Comisiei europene si a fost contractat prin ANPCDEFP.

 

Perioada de derulare: august 2012 - iunie 2014.

 

Aplicantul si totodata coordonatorul proiectului a fost ISJ Timis.

Partener strain : KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - institutie omoloaga ISJ Timis, din Izmit - Turcia.

Parteneri romani : Liceul Teoretc Grigore Moisil Tmisoara, Sc. Gen. 18 Timisoara si A.O.R. TM.

 

Detalii asupra derularii proiectului pot fi parcurse in acest document.

 

Adresa site-ului proiectului este :

 

http://punteintregeneratii.csproject.org/

 

Arta - o punte spre ??n??elegere

postat de Cucu Dorina la 10 Sep 2013

Proiectul "Arta - o punte spre ??n??elegere" se desf????oar?? ??n cadrul Asocia??iei VivArt sub forma unor ateliere de crea??ie, ??n care se realizeaz?? m??r??i??oare.

M??r??i??oarele sunt create de c??tre elevii voluntari (clasele IX - XI) de la Liceul Grigore Moisil, din Timi??oara, coordonatorul acestora prof. Mariana Faur ??i speciali??tii centrului VivArt.

Proiectul are dublu scop:

1. str??ngerea de fonduri pentru o mai bun?? def????urare a sesiunilor de art-terapie ??i psihologie oferite copiilor ??i adolescen??ilor, actuali ??i viitori beneficiari ai serviciilor VivArt ??n regim de gratuitate. Beneficiarii VivArt care ??n prezent au nevoie de aceast?? sus??inere sunt copiii hipoacuzici, copiii cu sindrom Down ??i copiii din comunitate care ??nt??mpin?? diferite dificult????i.

Fondurile vor fi folosite la achizi??ionarea materialelor de arta ??i alte materiale necesare unei mai bune desf????ur??ri a sesiunilor de art-terapie.

2. oportunitatea de a implica adolescen??ii ??i tinerii ??n munca de voluntariat ??i de a-i face con??tien??i de beneficiile acesteia:

- elevii vor fi sensibiliza??i pentru a le cre??te gradul de acceptan???? pentru persoanele aflate ??n dificultate ??i pentru a fi deschi??i la integrarea acestora ??n mediul social.

- starea de bine care rezult?? ??n urma gestului voluntar va contribui la ??nt??rirea stimei de sine.

- gestul voluntar ??i va ??nv????a s?? aib?? o atitudine mai bun?? ??n raport cu societatea.

- elevii vor primi o diplom?? de voluntar din partea VivArt.2Q==

???SIDA- Blestemul secolului XXI???, edi??ia a II-a, 31 Martie 2010

postat de Carnat Cristiana la 11 Nov 2010


Coordonatori:

Prof. Ana-Maria Ciut??

Prof. Mariana Faur

Scopul activitatii : informarea corecta a elevilor despre infectia cu HIV si a maladiei SIDA , deoarece varsta pe care o au elevii de liceu este cea cu riscul cel mai ridicat de infectie cu HIV si datorita comportamentului de tatonare pentru inceperea vietii sexuale.

Obiective :

La sfarsitul activitatii, elevii trebuie:

 1. sa cunoasca caile de transmitere a virusului HIV;
 2. sa recunoasca cele mai importante simptome ale bolii SIDA;
 3. sa constientizeze ca nu exista tratament pentru SIDA si ca aceasta maladie este letala;
 4. sa cunoasca si sa constientizeze importanta prevenirii infectiei cu HIV.
 5. sa analizeze consecintele deciziilor referitoare la viata sexuala in plan individual si familial.
 6. sa aiba o atitudine pozitiva si sa fie solidari cu persoanele infectate cu HIV, dar sanatoase

Job Shadow Day

postat de Bohm Cristina la 29 Oct 2010

Proiectul de educatie pentru orientare in cariera JOB SHADOW DAY a fost organizat de Junior Achievement Romania, membra a Junior Achievement Worldwide.

Obiectivele au fost:

-de a oferi elevilor o imagine reala a comunitatii de afaceri si locurilor de munca

-identificarea intereselor, aptitudinilor personale si a modului in care acestea pot fi integrate pe piata muncii

Activitatea centrala a proiectului a constat in petrecerea unui numar de ore in ???umbra??? unui angajat dintr-o companie/institutie, avand posibilitatea sa invete despre indatoririle si responsabilitatile respectivului loc de munca cat si despre activitatea generala a companiei.

La proiect au participat 150 elevi din clasele a XI-a si a XII-a si 15 profesori din liceul ???Grigore Moisil???. Meseriile cele mai cautate au fost programator, arhitect, avocat, medic, manager. Elevii au fost organizati in grupe si insotiti de profesori la "locul de munca".

Proiectul WEB - European Union

postat de Junea Sanda la 5 Mar 2010

In anul 2009 derulam proiectul european cu titlul WEB-European Union, in cadrul programului Leonardo da Vinci, Invatare pe tot parcursul vietii.


Pagina proiectului este:http://info.tm.edu.ro/web-eu/


Proiect nr:LLP-LdV/IV/2008/RO/007

Proiectul este finantat cu 48002 EURO. Mobilitatea va avea loc in perioada 7.09-4.10.2009, pentru 15 elevi insotiti de 2 profesori la Leipzig, Germania.

Partenerii nostri sunt firma VITALIS GmbH pagina web: www.gut-wehlitz.de . Plasamentul se va realiza ??n ??ntreprinderea Vocational Training Centre of Commerce and Industry Leipzig ZAW(Zentrum fur Aus+ und Weiterbildung).

Oroiectvele ??i principalele motive pentru realizarea acestui proiect sunt:


1. Obiective generale:

 • dob??ndirea unor bune practici ??n domeniul educa??iei ??i comportamentului
 • cunoa??terea mai multor exemple de bun?? organizare a unei ????ri europene, exemplu de dezvoltare economic?? ??i bun?? organizare
 • facilitarea p??trunderii tinerilor pe pia??a european?? a muncii
 • cunoa??terea asem??n??rilor ??i acceptarea diferen??elor culturale
 • l??rgirea orizontului cultural
 • dezvoltarea profesional?? a tinerilor,
 • obi??nuin??a tinerilor s?? lucreze ??n echip??

2. Obiective specifice:

 • dob??ndirea abilit????ii de a identifica etapele unui proiect, a determina resursele necesare, de a implementa proiectul at??t din punct de vedere soft c??t ??i hard,
 • dob??ndirea abilit????ilor de organizarea ??i gestionarea datelor
 • dob??ndirea deprinderilor de corelare ??i utilizare a cuno??tin??elor din mai multe domenii ale informaticii ??n realizarea unor aplica??ii complexe,
 • dob??ndirea abilit????ilor ??i competen??elor de programare
 • dob??ndirea abilit????ilor ??n prelucrarea imaginilor ??i design-ul paginilor WEB

Rezultatele a??teptate:

 • educa??ie unitar?? pentru tinerii din spa??iul european
 • dezvoltarea profesional?? a elevilor
 • competitivitatea tinerilor pe pia??a european?? a muncii
 • o mai bun?? integrare a absolven??ilor la locul de munc??
 • diseminarea informa??iilor ??i a exemplelor de bune practici ??n r??ndul celorlal??i colegi
 • dob??ndirea unor noi cunostinte ??n domeniul vie??ii sociale ??i culturale a poporului german
 • cunoa??terea valorilor comune ??i acceptarea diversit????ilor
pagina 3