Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timişoara

Admitere 2014


Monitor oficial_Ordin_ADMITERE_2014


Monitor oficial _Calendarul_ADMITERE_2014


Monitorul oficial_Calcul _media_admitere


Fisa ADMITERE 2014


Fisa ADMITERE aptitudini 2014


CENTRELE ȘI CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

A PROBELOR  DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR

 DE LIMBĂ MODERNĂ ŞI MATERNĂ