Draganescu Adriana

Specialitatea:Biologie

Studii: Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Specializarea: Biologie

Grad didactic: Gradul I

e-mail: adi_draga@yahoo.com

?
Clase la care predã:
VII A | VII C | IX A | IX C | X D | X E | XI A | XI C | XII D | XII E