Mocanu Ramona

Specialitatea:Chimie

Studii:

Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, sec??ia Chimie, 1999;

Master: ,,Chimia compu??ilor biologic activi", 2001;

Grad didactic: I - 2012.
Clase la care a predat:
VIII A | VIII B | VIII C | VIII D | VIII E