Anunț

postat de Ciuclea Emilia la 4 Dec 2018

Examen promovare grad personal didactic auxiliar-secretar


                       În data de 19 decembrie 2018, ora 10,00 la Liceul Teoretic „ Grigore Moisil „ cu sediul în Timişoara, str. Ghirlandei, nr.4, va avea loc concursul de promovare în grad superioar a personalului didactic auxiliar: secretar III cu studii S în secretar II cu studii S.

Bibliografia examenului de promovare:

-          LEGEA nr.1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-          ORDINUL nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-          LEGEA nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată ,cu modificările și completările ulterioare;

-          LEGEA nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, din învățământ;

-          ORDINUL nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;

-          H.G. nr. 905/2017  privind registrul general de evidență a salariaților;

-          LEGEA Arhivelor  Naționale nr.16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-          LEGEA CADRU 153/2017 cu modificările și completările ulterioare.;

-          METODOLOGIA de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

-          LEGEA nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-          LEGEA nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-          LEGEA nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise pe durata a două ore şi proba practică o oră.

 

 

 

PUBLIC SPEAKING - FAZA LOCALĂ

postat de Nechitescu Ecaterina la 3 Dec 2018

Faza locală a concursului de PUBLIC SPEAKING se va desfăşura vineri, 7 decembrie 2018, la Colegiul Național Bănățean. Elevii înscrişi se vor prezenta la CNB la ora 14.30 şi vor avea asupra lor certificatul de naştere sau buletinul de identitate.

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE CHIMIE "MEMORIAL OCTAVIAN LARIONESCU" - LUGOJ, 24 noiembrie 2018

postat de Sporea-Iacob Florina la 24 Nov 2018

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesor coordonator

Stoica Rose-Marie

IX A

Premiul III

Crîsnic Maria

Crișan Cristian

X C

Premiul III

Sporea-Iacob Florina

Boboescu Andreea

X D

Mențiune

Crîsnic Maria

Milosteanu Anamaria

X A

Mențiune

Sporea-Iacob Florina

Brânda Vlad

XI D

Mențiune specială

Sporea-Iacob Florina

Stoica Diana

XI D

Mențiune specială

Sporea-Iacob Florina

 

Felicitări!

pagina 3