REPARTIZARE CLASELE A IX-A 2023-2024

postat de Lupse-Turpan Mircea la 7 Sep 2023

CLASELE A IX-A 2023-2024

REPARTIZARE CLASELE A V-A 2023-2024

postat de Lupse-Turpan Mircea la 7 Sep 2023

CLASELE A V-A 2023-2024

REPARTIZARE CLASE PREGATITOARE 2023-2024

postat de Lupse-Turpan Mircea la 31 Aug 2023

CLASE PREGATITOARE 2023-2024

Anunț concurs pentru post INFORMATICIAN

postat de Borsa Florin la 26 Jul 2023

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” cu sediul în Timișoara, strada Ghirlandei  nr. 4, județul Timiș, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual 

  INFORMATICIAN I S, pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită.

- nivelul studiilor–absolvirea, cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior de profil;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-proba scrisă  în data de 29.08.2023, ora 10.00, la sediul instituției;            

-proba practică în data de 30.08.2023, ora 10.00, la sediul instituției; 

-proba interviu în data de 31.08.2023 , ora 10.00, la sediul instituției. 

Candidaţii vor depune pentru dosarul de concurs în perioada 16 – 25 august 2023 la sediul instituţiei str Ghirlandei nr.4.


1.Anunț concurs


2.Tematica și bibliografie pentru concurs


3.Lista acte solicitate pentru dosarul de inscriere la concurs


4.Cerere de inscriere la concursDate contact:

secretariat, telefon 0256493451


 

Înscrieri clasa a IX-a anul școlar 2023-2024

postat de Serviciu Secretariat la 14 Jul 2023

Înscrierea la liceu, clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024

se va face astfel:

20 - 21 iulie 2023 - orele 830-1400

24 - 25 iulie 2023 - orele 830-1400

în clădirea din strada Ghirlandei nr.4, la parter

 

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși, în urma repartizării computerizate, se efectuează,  pe baza următoarelor acte:

 

- certificat de naştere elev -original şi copie lizibilă

- copie carte de identitate elev, părinți/reprezentant legal

- adeverința cu notele  și media generală obținute la EN din clasa a VIII-a - original

- foaia matricolă cu mediile claselor V-VIII - original

- fişa medicală- original

- dosar plic

- cerere înscriere -  formular tip

- cerere participare la orele de  religie – formular tip

- extras de cont deschis la Banca Transilvania din Piața Bălcescu (toți elevii admiși)                                     (informații privind deschiderea contului)

 

„Candidații care în perioada menționată nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.”

                                     (conform metodologiei şi calendarului admiterii pentru anul şcolar 2023-2024)

pagina 3