Structura anului școlar 2022-2023

postat de Borsa Florin la 30 Aug 2022

 

ORDINUL Nr. 3505 din 31 martie 2022 prevede structura anului școlar 2022-2023

 

Art. 1.

(1) Anul școlar 2022-2023 începe la data de 1 septembrie 2022, se încheie la data de 31 august 2023 si are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2022-2023 încep la data de 5 septembrie 2022.


(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a)pentru clasele a XII-a zi anul școlar are durata de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;

b)pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri

si se incheie la data de 9 iunie 2023;Art. 2.

anul școlar 2022-2023 se structurează astfel:

–   cursuri - de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

–   vacanța - de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

–   cursuri - de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

–   vacanța - de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

–  cursuri - de luni, 9 ianuarie 2023, până  vineri 17 februarie 2023,

–   vacanța - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene în perioada 20-26 februarie 2023;

–  cursuri - de luni 27 februarie 2023 până  joi, 6 aprilie 2023;

–   vacanța - de vineri, 7 aprilie 2023, până  marți, 18 aprilie 2023;

–   cursuri - de miercuri, 19 aprilie 2023, până  vineri, 16 iunie 2023;

–   vacanța - de sâmbătă, 17 iunie 2023, până  duminică, 3 septembrie 2023.

 

Art. 3.

In ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.Art. 4.

(1) Programul național „Școala altfel“ și Programul „Săptămâna verde“  se desfășoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de cate 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de invățare).Art. 5.

In situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.Art. 6.

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.Art. 7. - (1) In situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale si de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, cu avizul Ministerului Educației, la cererea conducerii unităților de învățăamânt, modificari ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.

(2)   Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ respectivă.

 

 an_scolar_2022-2023_timis.jpg

 

IOAA 2022

postat de Ivascu Simona la 22 Aug 2022

O nouă victorie binemeritată a lui Vlad Ștefan Oros, clasa a XII-a D - locul I la proba teoretică și locul I per total la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2022.

Felicitări, Vlad!


Lista cu elevii si liceele unde au fost admisi

postat de Borsa Florin la 14 Jul 2022

Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timișoara au fost declarati admiși în unitățile de învățământ liceal  astfel:


Lista elevi și liceul unde au fost admiși

 

Înscriere clasa a IX-a anul școlar 2022-2023

postat de Serviciu Secretariat la 14 Jul 2022

Înscrierea la liceu, clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023

se va face astfel:

15 iulie 2022 - orele 830-1400

18– 20 iulie 2022 - orele 830-1400

în clădirea din strada Ghirlandei nr.4, la parter

 

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși, în urma repartizării computerizate, se efectuează,  pe baza următoarelor acte:

 

- certificat de naştere elev -original şi copie lizibilă

- copie carte de identitate elev, părinți/reprezentant legal

- adeverința cu notele  și media generală obținute la EN din clasa a VIII-a - original

- foaia matricolă cu mediile claselor V-VIII - original

- fişa medicală - original

- dosar plic

- cerere înscriere -  formular tip

- cerere participare orele de  religie – formular tip

- extras de cont deschis la Banca Transilvania din Piața Bălcescu- informații privind deschiderea contului

(elevii admiși în clasa a IX-a, cu medii peste 9,50, sunt eligibili pentru bursa de merit)

 

Candidații care în perioada menționată nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

(conform metodologiei şi calendarului admiterii pentru anul şcolar 2022-2023)

pagina 3