Bociu Carmen-Cerasela

Specialitatea:Matematica

Studii:

Master “Matematica didactica”, Facultatea de matematica si informatica, Universitatea de Vest din Timisoara, 2009;

Facultatea de stiinte ale Naturii, Universitatea de Vest din Timisoara, 1987;

 

Experienta profesionala:

Profesor specialitatea matematica, Grad didactic I(2000);

Metodist al ISJ Timis din 2001 pana in prezent;

Mentor; (coordonator al practicii pedagogice a studentilor din 1997 pana in 2010);

Formator - Didactica disciplinei, Programul de formare continua: D.E.C.E.,Proiectul “Educatori pentru societatea cunoasterii”, modulul “Implementarea si proiectarea curriculum-ului bazat pe competente”;

Coordonator responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de matematica -zona Timisoara Sud, din 2000 pana in prezent;

Membru in Consiliul consultativ - disciplina matematica -din 2001 pana in prezent;

Membru al Corpului national al profesorilor mentori ;

Membru al Corpului national de experti in management educational;

Coordonator al Centrului de excelenta judetean disciplina matematica, gimnaziu;

Activitati de pregatire la cls. a VIII-a, in perioada 2004 - 2012;

Activitati de pregatire cls. a VI-a, an scolar 2003-2004 si 2002-2003;

Activitati de pregatire cls. a V-a, an scolar 2001-2002;

 

Distinctii si premii:

Diploma “Projuventute” 2011 pentru rezultate deosebite in promovarea si afirmarea invatamantului timisean;

Diploma Jubiliara “Centenarul Societatii de Stiinte Matematice din Romania” in 2010;

Diploma de Excelenta acordata de Inspectoratul scolar Judetean Timis, 2008;

Diploma de merit, 2008;

Diploma “Gheorghe Lazar” clasa a III-a, 2006;

Stagii de perfectionare/formare:

Programul de formare continua “Formarea competentelor IT”, In cadrul proiectului POSDRU “Facilitare profesionala pentru calitatea instruirii eficiente”, UVT, 2012;

Programul de formare continua “Dezvoltare personala in cariera”, in cadrul proiectului POSDRU “Facilitare profesionala pentru calitatea instruirii eficiente”, UVT, 2012;

Schimbul de experienta “Evolu??ii ??i tendin??e ??n sistemul educa??ional francez???, mai 2012, Paris, Fran??a;

Programul de formare continu?? ???Metode interactive de cunoa??tere???, UVT 2012;

Programul de formare continu?? ???Management ??colar???, UVT 2012;

Schimbul de experien???? ???Promovarea cooper??rii europene ??n domeniul educa??iei???, mai 2011, Stockholm, Suedia;

Curs de formare de formatori ??n cadrul proiectului ???Educatori pentru societatea cunoa??terii???, februarie ???martie 2011;

Schimbul de experien???? ???Promovarea cooper??rii europene ??n domeniul educa??iei???, dec. 2010, Viena, Austria;

Schimbul de experien???? ???Mecanisme de finan??are ??i proiecte educa??ionale ??n sistemul de ??nv??????m??nt din Uniunea European?????, oct.2010, Pesaro, Italia;

Programul de perfec??ionare Schimburi de bune practici, august-septembrie 2010, Geneva, Italia;

Programul de perfec??ionare Calitatea procesului de ??nv??????m??nt, mai 2010, la Jessop Primary School, Londra, Marea Britanie;

Programul de formare ???Evaluarea didactic?? ??? dezvolt??ri recente???, aprilie-mai 2010;

Programul de perfec??ionare E-learning-educa??ie prin excelen????, ianuarie-februarie 2010, ??n cadrul schimbului de experien????, cu vizit?? de studiu la Institutul Obert din Catalunya, Spania;

Seminarul ???Standarde Na??ionale pentru Evaluarea ??i Asigurarea Calit????ii ??n ??nv??????m??ntul preuniversitar???, februarie ??? martie 2009;

Curs de abilitare ??n folosirea calculatorului, 2009;

Evaluarea ??? o abordare sistemic??, februarie 2009;

Programul na??ional de dezvoltare a competen??elor de evaluare a cadrelor didactice, Moneasa aprilie - mai 2008;

Curs de Management educa??ional ??colar, Universitatea de Vest din Timi??oara, 2005-2006;

Curs de Consiliere ??i orientare, 2006;

Curs de preg??tire ??n vederea utiliz??rii AEL, 2005;

Cursul de Scriere a proiectelor pentru finan??are, 2004;

Programul de perfec??ionare Managementul institu??iilor de ??nv??????m??nt preuniversitar- organizat de Centrul Regional de formare Continu?? Timi??oara, 2003;

Cursul de formare Mentori, 2003;

 

Publica??ii:

Preg??tirea evalu??rii semestriale ??i finale pentru semestrul II, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, aVIII-a, Ed. Waldpress, 2012, coordonator;

Matematic??, clasa a VII-a, Partea a II-a, Editura Campion, 2012, coautor;

Matematic??, clasa a VII-a, Partea I, Editura Campion, 2011, coautor;

Matematica ??mpreun??, Preg??tirea tezei pentru semestrul I, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, aVIII-a, Ed. Waldpress, 2011, coordonator;

Matematica ??mpreun??, Preg??tirea tezei pentru semestrul II, anul ??colar 2010-2011, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, Ed. Waldpress, 2011, coordonator;

Evaluarea na??ional??, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Strategii didactice, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Matematica ??mpreun??, Preg??tirea tezei pentru semestrul I, anul ??colar 2010-2011, clasa a a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Evaluare ini??ial??, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Matematic?? - Sugestii de subiecte pentru teza cu subiect unic - clasa a VII-a ??i clasa a VIII-a, Ed. Nomina, sem II, 2009, coautor;

Teza cu subiect unic- Sugestii de subiecte - clasa a VII-a ??i clasa a VIII-a, Ed. Nomina, sem I, 2008-2009, coautor;

Matematica ??mpreun??, clasa a VIII-a, sem I ??i II, Ed. Waldpress, 2008, coordonator ??i coautor;

Matematic??, subiecte pentru teza cu subiect unic - clasa a VIII-a ??i clasa a VII-a Ed. Nomina, sem II, 2008, coautor;

Matematica ??mpreun??, clasa a VIII-a, sem II, Ed. Waldpress, 2008, coordonator ??i coautor;

Teza cu subiect unic- Sugestii de subiecte pentru clasa a VII-a ??i a VIII-a, Ed. Nomina, sem I 2007, coautor;

Matematica ??mpreun??, clasa a VIII-a, sem I, Ed. Waldpress, 2007, coordonator, coautor;

Agenda profesorului de matematic?? din jude??ul Timi??, Ed. Waldpress, 2007, coautor;

Teze cu subiect unic- Sugestii de subiecte pentru clasa a VII-a, Ed. Nomina, sem II 2007, coautor;

100 de teste de Matematic??, Ed. Art, 2007,coautor;

Matematic??, teme de evaluare ??i criterii de notare, sem II, cls. a VIII-a, Ed. Paralela 45, 2007, Cerasela Bociu, Gabriela Bu??e, Marius Lobaz??, Angela Lolea;

Matematic??, teme de evaluare ??i criterii de notare, semII, cls.a V-a, Ed. Paralela 45, 2007, Cerasela Bociu, Gabriela Bu??e, Daniela Lobaz??, Noemi Neam??u;

MateTeme, sem I, cls. a VIII-a, Ed. Paralela 45, 2006, coautor;

MateTeme, sem. I, cls. a V-a, Ed. Paralela 45, 2006, coautor;

Agenda profesorului de matematic??, Ed. Waldpress, 2006, coautor;

Matematic?? - Teste Na??ionale 2007, Ed. Nomina, 2006, colaborator;

Ghid de proiectare didactic??, matematic?? gimnaziu, Ed. Waldpress, 2005, coautor;

Propuneri de subiecte pentru lucr??ri scrise semestriale (gimnaziu), Ed. Waldpress, 2005??? membru ??n colectivul de redac??ie;

Evalu??ri sumative la matematic??,clasa a VI-a, Ed. Mirton 2003,ZenoBlajovan, Cerasela Bociu, Petria-Elena Boldea, Daniela Lobaz??, Marius Lobaz??;

Evalu??ri sumative la matematic??, clasa a VII-a, Editura Mirton 2003, Zeno Blajovan, Cerasela Bociu, Petria-Elena Boldea, Daniela Lobaz??, Marius Lobaz??;

Teste de matematic??- gimnaziu, Ed. Gil 2003, coautor;

Ghid pentru proiectarea didactic?? la matematic??, gimnaziu ??i liceu, Ed. Waldpress 2002, coautor;

Probleme ??i articole publicate:

Cardinal ??? revista de matematic?? din Craiova, anul IX, nr.1 ??i nr.2 din 2011/2012, 8 probleme;

RMT-revista de matematic?? din Timi??oara, nr. 1 din 2011, 1 problem??;

Cardinal ??? revista de matematic?? din Craiova, anul XVIII, nr.1 ??i nr.2 din 2010/2011, 5 probleme;

Olimpiade ??i concursuri de matematic?? V-VIII, Biblioteca RMT, Editura B??rchi, 2010, 2 probleme;

Cardinal ??? revista de matematic?? din Craiova, anul XVIII, nr.1 ??i nr.2 din 2009/2010, 7 probleme;

RMT-revista de matematic?? din Timi??oara, nr. 2 din 2010, 1 problem??;

Olimpiade ??i concursuri de matematic?? V-VIII, Biblioteca RMT, Editura B??rchi, 2009, 4 probleme;

TMMATE-revista de matematic?? din jude??ul Timi??, nr.6 din ian. 2009, 5 probleme;

Cardinal ??? revista de matematic?? din Craiova, anul XVIII, nr.1 din 2008/2009, 1 problem??;

Olimpiade ??i concursuri de matematic?? V-VIII, Biblioteca RMT, Editura B??rchi, 2008, 1 problem??;

Cardinal ??? revista de matematic?? din Craiova, anul XVIII, nr.1 ??i nr. 2 din 2007/2008, 4 probleme;

Olimpiade de matematic??, Ed. GIL, 2007 , 1 problem?? la clasa a V-a;

TMMATE - revista de matematic?? din jude??ul Timi??, nr.5 din 2007, 6 probleme;

Cardinal ??? revista de matematic?? din Craiova, anul XVII,nr.2 din 2007, 2 probleme;

TMMATE - revista de matematic?? din jude??ul Timi??, nr.4 din 2007, 5 probleme

Revista TMMATE nr.3 din 2006, 3 probleme;

Matematica ??n concursurile ??colare, Ed. Paralela 45, 2006, 2 probleme;

 

Activitate in cadrul unor comisii la nivel judetean:

Membru in comisiile olimpiadelor de matematica si a concursurilor jude??ene ??i interjude??ene de matematic?? ??n calitate de organizator, coordonator, evaluator, propun??tor de subiecte;

Membru ??n comisia de recorectare a lucr??rilor selectate la nivelul jude??ului de la examenul de evaluarea na??ional?? 2011, Teza cu subiect unic 2008;

Membru ??n comisia de elaborare a grilei de evaluare pentru ob??inerea gradelor didactice, 2011.

Membru ??n Comisia jude??ean?? de revizuire a programelor ??colare la matematic?? gimnaziu ??n 2007;

Membru ??n comisia de acordare a grada??iilor de merit profesorilor de matematic?? din jude??ul Timi?? din 2003 p??n?? ??n prezent;

 

Premii la olimpiadele ??i concursurile de matematic?? ??? vezi www.tmmate.ro, sec??iunea concursuri;

 

 
Clase la care predã:
VI D | VII D | VIII C