SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2013 A EXAMENULUI DE BACALAUREAT

postat de Serviciu Secretariat la 24 Jul 2013

SESIUNEA AUGUST SEPTEMBRIE 2013 A EXAMENULUI DE BACALAUREAT

COMPETEN??ELE SE DESF????OAR?? LA LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL TIMI??OARA

19-20 august 2013

Evaluarea competen??elor lingvistice de comunicare oral?? ??n limba rom??n?? ??? proba A

19-21 august 2013

Evaluarea competen??elor lingvistice de comunicare oral?? ??n limba matern?? ??? proba B

20 -21 august 2013

Evaluarea competen??elor lingvistice ??ntr-o limb?? de circula??ie interna??ional?? ??? proba C

22 - 23 august 2013

Evaluarea competen??elor digitale ??? proba D

PROBELE SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST- SEPTEMBRIE 2013 SE DESF????OAR?? LA LICEUL TEORETIC J.L.CALDERON TIMI??OARA

26 august 2013

Limba ??i literatura rom??n?? ??? proba E)a) ??? proba scris??

27 august 2013

Limba ??i literatura matern?? ??? proba E)b) ??? prob?? scris??

28 august 2013

Proba obligatorie a profilului ??? proba E)c) ??? prob?? scris??

30 august 2013

Proba la alegere a profilului ??i specializ??rii ??? proba E)d) ??? prob?? scris??

2 septembrie 2013

Afi??area rezultatelor (p??n?? la ora 12:00) ??i depunerea contesta??iilor (orele 12:00 ??? 16:00)

3-4 septembrie 2013

Rezolvarea contesta??iilor

5 septembrie 2013

Afi??area rezultatelor finale