Premiile Pro Juventute 2010

postat de Ivascu Simona la 20 Dec 2010

In luna decembrie s-au acordat, ca ??n fiecare an, trofeele, diplomele ??i premiile Consiliului Judetean Timi?? pentru cele mai bune rezultate la concursurile ??colare ale anului ??n curs. Printre premian??i s-au num??rat ??i elevi ai liceului nostru:

Mihai Moise, clasa a XI-a C, premat la Olimpiadele Na??ionale de Geografie ??i ??tiin??ele P??m??ntului
Sorin????rc, clasa a XI-a D, premiat la Olimpiada Na??ional?? de Matematic??
Dan Zaharie, absolvent 2010, clasa a XII-a C, premiat la Olimpiadele Na??ionale de Fizic?? ??i Astronomie
Alin Ciobotea, clasa a XI-a E, premiat la limba englez??

Ne m??ndrim cu ei ??i ??i felicit??m din suflet pentru rezultatele lor!