Udrescu Valentina

Specialitatea:Fizica

Informații personale: Valentina Liliana UDRESCU  VALENTINA.UDRESCU@info.tm.edu.ro

Studii: Specializare I: Fizică, Specializare II: Chimie

Studii universitare de master Fizică, specializarea Astrophysics, elementary particles and computational physics, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de fizică , 2019

Studii universitare de master Științe ale Educației, specializarea Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică,  Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Facultatea de Științe ale educației, Psihologie și Asistență Socială, Arad, 2015

Studii universitare de doctorat, titlul științific de doctor, în domeniul Inginerie Chimică, Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, 2011

Studii postuniversitare de specializare Chimie, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, 2011

Studii universitare de master Administrație Publică, specializarea Spațiul Public European, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, București, 2005

Studii aprofundate, specializarea Management educational și școlar, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, 1998

Studii de licență Fizică, specializarea Fizică, Universitatea din Timișoara, Facultatea de Fizică, 1990

Programe de perfecționare pentru ocupația:

Formator de formatori, cod COR 241207, organizat de Casa Corpului didactic Timiș, 2011

Manager de proiect, cod COR 241919, organizat de Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare București, 2009

Programe de formare continuă:

Program național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice ”De la debut la succes”, furnizor Universitatea Politehnica București – Departamentul de formare pentru cariera didactica și științe socio-umane, 2013

”Metode eficiente de învățare a fizicii”, furnizor Centrul Educația 2000+, 2013

”Educație incluzivă”, furnizor Fundația de Abilitare ”Speranța”, 2012

”Profesorul - creator de soft educațional”, furnizor SIVECO România S.A., 2011

Experiență profesională

Doctor – specializarea II, 2011

Profesor grad didactic I – specializarea I, 2002

Profesor grad didactic II – specializarea I, 1998

Profesor definitiv – specializarea I, 1993

Profesor colaborator în cadrul Centrului de pregătire la fizică ”Hai la Olimpiadă”,  centru de pregătire a elevilor capabili de performanță, organizat de Fundația eMAG în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara și colaborează cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, din 2016 până în prezent

Profesor colaborator în cadrul Centrului Județean de Excelență Timiș organizat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, 2016 - 2018

Mentor - coordonator al practicii pedagogice a studenților, colaborator al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Universității de Vest din Timișoara,  2019 până în prezent

Membru al Corpului profesorilor mentori – profesori mentori pentru stagiatură, din 2012 până în prezent

Membru al Corpului național de experți în management, Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional numită în baza OMECTS 3845/27.04.2012

Metodist al Inspectoratul Școlar Județean Timiș, disciplina fizică, 2015 – 2023

Membru în Consiliul Consultativ al Disciplinei la nivelul județului Timiș, 2015 - 2021

Formator – expert cursuri de formare (Proiectarea curriculumui bazat pe competențe, Managementul clasei de elevi) în cadrul proiectului operațional sectorial dezvoltarea resursei umane POSDRU/87/1.3/55659 ”Educatori pentru Societatea Cunoașterii”

Coordonator activități proiect – partener 2 și expert firme de exercițiu POSDRU/161/2.1./G/137512 “Cariera - provocarea mea!”, 2013-2015

Expert în Managementul Educațional, membru în Corpul Național de Experți, Ministerul Educației Naționale din aprilie 2012

Alte activități:

Voluntar în programul educațional Ajungem MARI (Asociația Lindenfeld) - activități și cursuri pentru copiii din centrul de plasament ”Frații lui Onisim”
Clase la care predã:
VII B | VII E | X D | X E | XI B | XII E