Rosu Irina

Specialitatea:Limba romana

Studii

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Filosofie, secția Teologie ortodoxă-Limba și literatura română.

Anul absolvirii:2003

Gradul didactic I, 2016

Adresă email:irirosu@yahoo.com
Clase la care predã:
IX A | X C | XI D | XII B | XII D | XII E