Junea Sanda

Specialitatea:Informatica

 

Studii: Universitatea de Vest din Timisoara

Facultatea de Stiinte ale Naturii

Specializarea : Informatica

Profesor definitiv - specialitatea informatica : 1992

Profesor gradul II - specialitatea Informatica : 1996

Profesor gradul I - specialitatea Informatica : 1999

 

Cursuri postuniversitare:

Sisteme de operare - Leipzig, Germania 1986

Limbaje de programare - Leipzig, Germania 1986

Sisteme de prelucrare automata a datelor - Politehnica Timisoara 1980

 

Cursuri de perfectionare:

Management educational - UVT Timisoara 2006-2007

Managementul proiectelor europene - Leipzig, Germania 2007

Politici publice privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat realizate in cadrul procesului de descentralizare

Management sccolar, Consiliere si orientare, Curriculum, Evaluare, Managementul conflictului, Instruire diferentiata -CCD

Concepere si management de proiect -CCD

Curs de retele CISCO in perioada 2002-2004 cu Certificat internatiional de atestare

ECDL 2003-2006. Certificat de examinator

Utilizare AEL

Proiecte CDI -2008 CCD

Practica ta pentru educatia viitorului - UVTimisoara 2010

Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar.- 2010-2011

Competente cheie TIC in curriculum scolar - 2012 CCD

Managementul clasei de elevi - 2012 CCD

Metode interactive - 2012 CCD

MODEL DE CONSILIERE CENTRAT PE CONSILIEREA ??I EDUCAREA CARIEREI ELEVILOR -2012

 

 

Publicatii:

Informatica culegere de probleme rezolvate si propuse Editura Mirton, 2005, 2006, 2007

Manual pentru clasa a XI-a neintensiv -Editura Gimnasium, 2006,2008

Manual pentru clasa a XII-a -Oracle -Editura Gimnasium, 2007

Ghid de pregatire Bacalaureat, Informatica intensiv C/C++/PAscal -   Editura Sigma, 2008

Visual FoxPro -Editura Mirton, 2008

Informatica BAC 2009: subiecte posibile - Editura CYGNUS, 2009

Programare structurata, culegere de probleme pentru liceu C++, Editura Mirton, 2011


Comisia centrala a Olimpiadei Nationale de informatica

Membru in anii 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

Membru in Comisia Nationala de Informatica din anul 2002-2016

Inspector Scolar de specialitate la ISJ Timis in perioada 2002-2006

Director al Liceului ”Grigore Moisil” în perioada 2006-2012

Coordonator proiect Leonardo da Vinci: Learning green - using IT - Leipzig, Germania 2007-2008

Coordonator proiect Leonardo da Vinci: "WEB-European Union"

-Leipzig, Germania 2008-2009

 
Clase la care predã:
IX E | X A | X B | XI A | XII B