Premii obţinute de Medgyesi Teodosue

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.