Premii obţinute de Spiescu Maia

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.