Premii obţinute de Vesa Ioana-Mina

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.