Suta Iacob

Specialitatea:Religie

Nume : Șuta

Prenume : Iacob

Data și locul nașterii: 14 noiembrie 1960, com. Eftimie Murgu, jud. Caraș-Severin

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 • 1975-1979 Liceul pedagogic „Eftimie Murgu” Timișoara, secția învățători, încheiat cu diplomă de bacalaureat
 • 1979-1984 Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, încheiat cu diplomă de licență

CURSURI DE PERFECțIONARE șI FORMARE CONTINUĂ

 • 1991 am participat la cursurile de perfecționare în vederea obținerii gradului definitiv ca preot, în urma cărora am m-am prezentat la examen și am obținut gradul de definitivat ca preot, cu tema „Predarea religiei în școală”
 • 1992 am urmat un curs de inițiere și perfecționare în psiho-pedagogia specială. în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, în vederea muncii cu copiii cu handicap ușor și mediu
 • 1992 am urmat un curs în limba engleză de inițiere și perfecționare în psiho-pedagogia specială, organizat de centrul de Abilitare „Speranța”, cu specialiști din Olanda și Marea Britanie, în vederea muncii cu copiii cu handicap sever și profund, specialitatea ergoterapie
 • 1997-2005 am participat la toate cursurile organizate, în vederea muncii diferențiate și inclusive cu elevii
 • 1997 am participat la cursurile de perfecționare în vederea obținerii gradului definitiv în învățământ, în urma cărora am m-am prezentat la examen și am obținut Certificatul de definitivat, specialitatea religie
 • 2001 am urmat la Sibiu un curs de specializare psiho-pedagogică și de specialitate
 • 2008 am urmat la Arad un curs de specializare psiho-pedagogică și de specialitate
 • 2010 am urmat un curs de mentorat organizat în cadrul școlii
 • 2011 am urmat un curs P.O.S.D.R.U. de formare de formatori „Educatori pentru societatea cunoașterii”
 • 2011 am urmat un curs de prevenire a violenței „Cetățenia democratică”
 • 2011 am absolvit, cursurile masterale ”Istorie și interconfesionalism” ale Facultății de Istorie, Litere și Teologie din cadrul Universității de Vest Timișoara

PARCURS PROFESIONAL

 • 1985-1994 am funcționat ca preot paroh în două localitți din județul Timiș
 • 1991-1993 în paralel cu activitatea de preot, am obținut prin concurs un post de profesor defectolog la Școala Ajutătoare nr. 1 din Timișoara
 • 1995 am început cariera didactică, ca profesor la Școala cu clasele I-VIII nr.22 din Timi?șoara
 • 1996 concurs de titularizare pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante din unitățile școlare, în urma căruia am fost numit profesor titular la catedra de religie, la Școala cu clasele I-VIII nr.22 din Timișoara
 • 1997 am obținut gradul didactic de definitivat
 • 2008 am obținut gradul didactic II
 • 2010 am obținut calificarea de mentor
 • 2011 am obținut calificarea de formator
 • 2011 am ob??inut calificarea de moderator al confilictelor
 • 2011 am obținut cu titulatura „Magna cum laude” la Facultatea de Istorie, Litere și teologie din cadrulUniversității de Vest Timișoara
 • 2011 am obținut gradul didactic I

ACTIVITĂȚI DIDACTICE, METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Activitatea metodică și științifică :

 • am participat la numeroase stagii de perfecționare și de formare continuă, precum și la cursuri de specialitate, organizate în școală, de Casa Corpului Didactic Timiș și Inspectoratul Școlar al Județului Timiș
 • 1997-2002 am fost numit responsabil al Comisiei Metodice „Om și societate ” în cadrul școlii
 • din 1997, am fost cuprins înn corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș și ai Casei Corpului Didactic Timișoara, ca lector metodist al catedrei de religie
 • din 1997 am condus Cercul Pedagogic al profesorilor de religie 
 • în cadrul Cercului Pedagogic, am coordonat Comisia de elaborare a programei școlare la catedra de religie pentru județul Timiș, cu participare activă la ciclul gimnazial
 • în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, am participat, alături de inspectorul de specialitate, pr. prof. dr. Nicolae Belean, la schimburi de experiență în teren, atât în cadrul catedrei de religie, cât și interdisciplinar
 • în cadrul Casei Corpului Didactic Timișoara, am susținut-predat cursuri de inițiere și perfecționare cu profesorii de religie suplinitori și necalificați din județ
 • am coordonat și instruit studenții trimiși de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara, în vederea efectuării practicii pedagogice
 • am participat, împreună cu inspectorii de specialitate din țară, la diverse informări pe linie de învățmânt organizate la București

Activitatea profesională cu elevii din școală :

 • pe parcursul activității mele didactice, am organizat grupuri vocale
 • am organizat cercuri de religie pentru elevii dornici de cunoaștere
 • am organizat excursii la mnăstiri 
 • în clădirea școlii, am amenajat și sfințit o mini-capelă, „Colțul de rugăciune”, unde se pot oficia toate ritualurile religioase ale cultului ortodox : de la rugăciunea și meditația particulară, pân?? la servicii divine publice și individuale, Te Deum, spovedanie, împărtășanie etc.
 • în dotarea mini-capelei școlii avem veșminte preoțești, icoane pe sticlă, candele, obiecte de cult, chivot, sfeșnice, Evanghelie, cruci orizontale și cu stativ, potir, disc, steluță, copie, linguriță, cădelniță, Liturghier, Molitfelnic, Acatistier, Psaltire, tămâie, cărbuni, lumânări, bețișoare pentru mirungere etc.
 • în acest loc, elevii se roagă, meditează și stau de vorb?? cu cel mai bun Prieten al lor
 • relația profesor-elev este menținută corect din punct de vedere didactic și pedagogic, iar din punct de vedere religios se bazează pe respect, afecțiune și atașament
 • an organizat cerc de religie sâmbăta și pregătire pentru olimpiada de religie.

ALTE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN ȘCOALĂ

Diriginte:

 • organizarea și conducerea colectivului de elevi
 • efectuarea de ședițe și lectorate cu părinții ( cu participarea conducerii școlii și a unor profesori invitați )

Responsabil al Comisiei Metodice „Om și societate” 1998 - 2002

Atribuții și responsabilități în cadrul Comisiei Metodice „Om ș societate”

 • coordonarea și controlul întregii activități a comisiei 
 • întocmirea planului anual al Comisiei metodice
 • avizarea planificărilor calendaristice și a proiectelor didactice
 • efectuarea asistențelor curente la orele membrilor Comisiei metodice
 • organizarea unor activități în colaborare cu alte școli
 • realizarea unor schimburi de experiență interșcolare

Atribuții și responsabilități în cadrul altor comisii

Casier al Comitetul reprezentativ al părinților pe școală

ACTIVITATEA EXTRA-ȘCOLARĂ

 • am colaborat cu dl. Ioan Crăciun la realizarea unor emisiuni religioase transmise în direct de Radio Timișoara
 • am publicat articole religioase în revista Banatul nostru
 • ca o recunoaștere a rezultatelor activității școlare și extra-școlare, în această perioadă am beneficiat de salarii de merit, iar ulterior gradație de meritClase la care a predat:
VIII A | VIII B | VIII C | VIII D