Rosu Irina

Specialitatea:Limba romana

Studii

Universitatea de Vest Timișoara ,Facultatea de Litere, Istorie și Filosofie,secția Teologie ortodoxă-Limba și literatura română.

Anul absolvirii:2003.

Gradul didactic I, 2015

Adresă email:irirosu@yahoo.com
Clase la care a predat:
XII A