Premii obţinute de Julan Larisa-Delia

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.