Sporea-Iacob Florina

Specialitatea:Director adjunct

Studii

-Universitatea de Vest, Facultatea de Fizic??, Sec??ia Fizic??-Chimie

Perfec??ionare

-Curs postuniversitar de Management Educa??ional ??i ??colar- Universitatea de Vest Timi??oara

-Master - Chimie didactic?? - Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie

-Grad didactic: I

-Autor "No??iuni elementare de Chimie fizic?? - istorie ??i abordare metodic??", Editura David Press Print, Timi??oara, 2011

-Co-autor "Didactica chimiei", Editura Mirton, Timi??oara, 2006

-Lucr??ri prezentate la simpozioane sau conferin??e (co-autor): 14

-Articole publicate: 10

-Membr?? in Societatea de Chimie din Rom??nia

-Membr?? ??n Asocia??ia pentru Cercetare Multidisciplinar?? din Zona de Vest a Rom??niei

-Membr?? ??n colectivele de redac??ie ale revistelor CHIM-MAX ??i PEDACHIM

E-mail: florina_sporea_iacob@yahoo.com

?
Clase la care a predat:
XII C | XII E