Manz Dorin

Specialitatea:InformaticaStudii:Academia de Studii Economice Bucure??ti

Facultatea de Cibernetic?? Economic?? ??i Statistic??, sec??ia Cibernetic?? Economic??

Profesor gradul I


E-mail : dorin_manz@yahoo.com, manz.dorin@gmail.com

Tel: 0256/204506

Tel: +40721232669

Experien???? profesional??

Profesor definitiv - specialitatea Informatic?? : 1979

Profesor gradul II - specialitatea Informatic?? : 1984

Profesor gradul I - specialitatea Informatic?? : 1989

Realiz??ri

C??r??i

1988 - Instruire asistat?? de calculator ??? culegere de lec??ii cu utilizarea interactiv?? a calculatorului

ICSITTCI Bucure??ti

1988 - Limbajul Fortran 77 pentru minicalculatoare, Editura Mirton Timi??oara

1990 - Limbajul Pascal ??? manual pentru clasele de informatic??, Editura LIBRIS Cluj-Napoca

1991 ??? Experien??e Pascal in laborator - culegere de probleme pentru liceu, Editura Mirton Timi??oara

1995 ??? DBASE IV ??? de la ini??iere la performan????, Editura Eurobit Timi??oara

1999 - Bacalauret ??i atestat -- culegere de probleme pentru liceu, Editura L&S Bucure??ti

2003 ??? Informatica ??? culegere de probleme pentru liceu, reeditat?? anual, Editura Mirton, Timi??oara

2008 - Manual de Visual FoxPro, Editura Mirton Timi??oara

2011 - Programare structurata - culegere de probleme liceu pentru clasa a IX-a, Editura Mirton Timisoara

2013 - Programare structurata - culegere de probleme liceu pentru clasa a X-a, Editura Mirton Timisoara

Distinctii:

Ordinul "Meritul pentru ??nv??????mant" ??n gradul de Ofi??er, Bucure??ti, 10 XII 2004, acordat de Pre??edintele Rom??niei

Brevete:

Mijloace de ??nv??????m??nt omologate

Produse program omologate de MEI (16/10/1989) ??n cadrul temei de cercetare M118/1987

1. Locuri geometrice

2. Func??ia sinus ??i cosinus

3. Logaritmi

4. Transform??ri geometrice (omotetii, inversiuni)

Comisia na??ional?? de elaborare a programei

1989 - 2002 Comisia Na??ional?? de Informatic?? de pe l??ng?? MEN care se ocup?? cu propuneri ??i aviz??ri privind modificarile aduse anual programei de informatic??

Membru al Comisiei Na??ionale de Informatic?? ??n perioada 1995-2003 pentru concursuri na??ionale

Cursuri extra??colare

Curs de re??ele CISCO ??n perioada 2000-2006 cu Certificat interna??ional de atestare

Ultimele cursuri de perfec??ionare

2003 - Universitatea de Vest, Timi??oara

2006 - Think Pad, Timi??oara

2007 - Universitatea de Vest, Timi??oara

Clase la care a predat:
XII A | XII B