Ioanovici Ileana

Specialitatea:Limba romana

 

 

Disciplina predată:limba și literatura romană

Studii: Facultatea de Filologie, Universitatea de Vest, Timisoara; promoția 1984

Gradul didactic I, 2000

e-mail: excelentaii@yahoo.comStudii2009 - absolventă a Facultatii de Arte, Universitatea de Vest, Masterat- Interferențe stilistice în artele decorative, Arte textile, clasa Prof. Univ. Dr. Rodica Banciu

Media : 10(zece)

2000 - obținerea gradului didactic I cu lucrarea intitulată : Sorin Titel - o lectură a cărții, coordonator Prof. Univ. Dr.Cornel Ungureanu,

Nota acordată: 10 (zece)

1984 - licențiată a Facultății de Filologie, Universitatea din Timișoara, secția română-engleză

Nota examenului de diplomă : 10 (zece)

1979 - absolventă a Liceului de Artă "Ion Vidu" , profilul Arte plastice, Timișoara, secția Artă monumentală

Media examenului de bacalaureat: 9,25 (nouă 25%)

Nota obținută la lucrarea practică, pictură murală: 9,75 (nouă 75%)

Limbi stăine - engleză : citit- f.bine ; scris- f.bine ; vorbit- f. bine

 

Cursuri de perfecționare :

 

2012- Cursuri de formare, proiectul "Educatori pentru Societatea Cunoașterii",

cursurile:

  • Proiectarea și implementarea curriculumului bazat pe competențe;
  • Formarea competențelor IT;

2011- curs de formare de specialiști în evaluare INSAM; Proiectul Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar, MECTS, ISJ Timiș

2008 - curs de formare profesională - utilizarea calculatorului, SIVECO România

2008- stagii de formare cu temele :1. Sensibilizarea și informarea privind proiectul Centrelor de Documentare și Informare( CDI), 2. Proiectul de amenajare a CDI, MEC , ISJ și CCD Timiș

2007- participare la trainingulScriere de proiecte , Asociația pentru Promovarea Femeii din România

2004- Curs de pregătire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO

2001- programul de formare continuă :  "Inițiere în utilizarea calculatorului", ISJ și CCD TimișParticipări la proiecte:

 

2013, 4 octombrie, Ziua educatorului - Şcoala, a doua casă, coordonator de proiect

 

2013, sem.II - sem.I, anul şcolar 2013-2014 Proiectul interdisciplinar "Impresii de lectură" - Promovarea cărţilor din  Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara, coordonator de proiect

 

2013, - Un mărțișor pentru un suflet" ediția aXII-a, acțiune cu caracter umanitar; coordonator de proiect

 

2012, noiembrie-decembrie, Proiect școlar interdisciplinar Nu plagiatului! - Formarea și consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală; coordonator de proiect

2012, Proiect școlar interdisciplinar dedicat Zilei Europene a Limbilor; Accesul la literatura universală prin intermediul traducerilor; coordonator de proiect

 

2008-2009, Centrul de Documentare si Informare, Liceul " Grigore Moisil",
colaborator

2000-2012, "Un mărțișor pentru un suflet"- acțiune cu caracter umanitar; coordonator

2007-2008, Diseminarea informației utilizând mijloace IT și media, colaborator

 

2003, 11.06-24.07, Tabăra "Proiectul Româno-Român", organizat de MEC și Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Timiș; lector de limba românăParticipări cu comunicări științifico-metodice la simpozioane (județene, naționale și internaționale):

 


2013,  Buziaș, Conferința Națională "Biblioteca școlară - spațiu ideal de comunicare și informare", ediția a IV-a, 25-26 octombrie; titlul lucrării: "Impresii de lectură" - Promovarea cărţilor din  Centrul de Documentare şi Informare, lucrare colectivă, prof. Ileana Ioanovici, documentarist ing. Voichița Bercea

2012, Timişoara, Simpozionul regional "Renașterea culturii generale în educația contemporană", ediția a V-a; titlul lucrării: Interferențe stilistice în arte - o disciplină opțională

2012, Buziaș, Conferința Națională "Biblioteca școlară - spațiu ideal de comunicare și informare", ediția a III-a; titlul lucrării: Cultură-hrană-sănătate, lucrare colectivă, prof. Ileana Ioanovici, documentarist ing. Voichița Bercea

2012, Timișoara, simpozion internațional, titlul lucrării: HRANĂ PENTRU TRUP ȘI SUFLET, Din caietul de rețete al bunicii - Obiceiuri culinare în Banatul multicultural

2011, Participare cu o lucrare interdisciplinară, coautor, la Conferința Națională “Biblioteca școlară “ spațiu ideal de comunicare și informare”, ediția a II-a, Liceul Teoretic Buziaș; prof. Ileana Ioanovici, bibliotecar ing. Voichița Bercea. Titlul lucrării: De vorbă cu scriitori contemporani

2010, Cluj, simpozion național, titlul lucrării: Povestea unor vorbe, Comentariu paremiologic - lectură și interpretare

2010, Buzias, simpozion judetean, titlul lucrarii: Ecouri ale Greciei antice de-a lungul secolelor, proiect interdisciplinar realizat in CDI, lucrare colectiva

2010, Timisoara, simpozion international, titlul lucrarii: Generatia în blugi are cuvantul -un proiect si produsele sale

2009, Cluj, simpozion national, titlul lucrării: Basmul și cititorii lui de astazi, lucrare colectiva


2008, Cluj, simpozion national, titlul lucrării: Sonetul, abordare interdisciplinara, lucrare colectiva

2008, Timișoara, Banater Lehrertag, simpozion internațional; titlul lucrării: Dincolo de barierele lingvistice- comunicarea prin imagine ( colaje si caligrame)

2007, Timișoara, simpozion internațional “Gândim asemenea, vorbim diferit”; titlul lucrării: Literatura universală în limba română - abordare interdisciplinară, lucrare colectivă

2007, Timișoara, Forumul Inovatorilor în Educație; titlul lucrării: Lexicul sadovenian- exerciții interactive pe calculator

2006, Timișoara, simpozion național, titlul lucrării: Exprimarea unei judecăți- moment de sinteză al activităților grupelor de elevi

2005, Timișoara, simpozion național, Text și pretext, 80 de exerciții interactive pe calculator

2005, Cluj, sipozion național,Statu quo- un test și rezultatele lui, lucrare colectivă

2004, Cluj, simpozion național; titlul lucrării: Lectura școlară și extrașcolară-strategii didactice

2004, Timișoara, simpozion regional; titlul lucrării: Lecția de limba română în spațiul virtual

2003, Timișoara, simpozion regional; titlul lucrării: Artele surori- literatura și pictura

 

Centrul de Excelența, disciplina limba și literatura română

2003-2004; 2004-2005 - responsabil al Centrului de Excelență

 

Studii și articole publicate:

 

2013- Nu plagiatului! Formarea şi consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală. Proiect şcolar interdisciplinar, "Perspective" nr.1 (26) an XIV (2013)http://www.anpro.ro/html/date/p26_2013_experiente.pdf

2012- O “fereastră” deschisă pentru noi, profesorii, Opinii legate de cursul de formare a competențelor TIC în cadrul Proiectului “Educatori pentru societatea cunoașterii”, Revista ACCES a Casei Corpului Didactic Timiș, Anul III nr.1/2012

2011- Povestea unor vorbe, Comentariu paremiologic - lucrare interdisciplinară bilingvă, română-franceză, publicată în volumul Lectură și interpretare, 2011, prof. Ileana Ioanovici și prof. Bobojcsov Gheza, prezentată la Simpozionul Național de Didactica Limbii și Literaturii Române, ediția a XI-a Cluj

2010- Caietele de notițe un instrument intelectual util?, Perspective, Revistă de didactica limbii și literaturii romane, nr. 2(21), 2010

2010- Dincolo de barierele lingvistice - comunicarea prin semne plastice, Perspective, Revistă de didactica limbii și literaturii romane, nr.1(20), 2010

2007- Exprimarea unei judecăți-moment de sinteză al activității sau la ce sunt bune

manualele, “Perspective”, nr.1(14)/2007

2004- Înlocuiește calculatorul cartea de pe noptieră ?; “Perspective” Revistă de didactica

limbii și literaturii române, Cluj-Napoca,, nr.1/2004

2004- O “ fereastră” deschisă pentru dumneavoastră; “Perspective” Revistă de didactica

limbii și literaturii române, Cluj-Napoca, nr.2/2004

2003-Un crâmpei din” artele surori” - literatura și pictura ; “Perspective” Revistă de didactica limbii și literaturii române,, nr.2/2003

1999-În amintirea unei prietenii; Nicolae Ciobanu-Sorin Titel,"Renașterea bănățeană", Paralela 45, nr.2991, 7 dec.1999

 

Participări la expoziții:

 

aprilie 2014, Culorile primăverii, expoziţie cu vânzare dedicată sărbătorilor pascale,Uniunea Artiştilor Plastici - Galeria Helios - Timişoara


decembrie 2013 - ianuarie 2014, Salonul Artelor Vizuale 2013 ,
Muzeul de Artă Timişoara

decembrie 2012- ianuarie 2013, Salonul Artelor Vizuale 2012, Muzeul de Artă Timisoara

august 2011, Salonul Național de Artă Contemporană, Centrul de Expoziții și Evenimente Sofianu, Râmnicu Vâlcea

decembrie 2010 - ianuarie 2011, Salonul Artelor Vizuale 2010, Muzeul de Artă Timișoara

noiembrie 2010- ianuarie 2011, Expoziție tematică Nod, organizată de Asociația ARTDENTUM, UAPT, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură; Centrul de Afaceri Timișoara

15 octombrie 2010-15 noiembrie 2010,Apa si turbina, Expozitie tematica aniversara, organizata de UAPT, Palatul Administrativ

19 decembrie 2009-18 ianuarie 2010, Salonul Artelor Vizuale 2009, Muzeul de Artă Timisoara

octombrie-noiembrie 2009, Astrele, spatiul cosmic si artele vizuala, Expozitie tematica, UAPT, Palatul Administrativ

30.04.09, Ucenici și mentori, Galeria Pro Arte Lugoj, Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara, Facultatea de Arte și Design Timișoara, Centrul de Creație a Artelor Vizuale Contemporane, expoziție colectivă

31.03.09, Spațiu plastic, Pecica-Arad, Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara, Facultatea de Arte și Design Timișoara, Centrul de Creație a Artelor Vizuale Contemporane, expoziție colectivă

19.03.09, Dialog între arte, Galeria Municipală Hunedoara, Uniunea Artiștilor Plastici din Deva, Facultatea de Arte și Design Timișoara, Centrul de Creație a Artelor Vizuale Contemporane, expoziție colectivă

2-15 martie 2009, Dialog între arte, Galeria Forma Deva, Uniunea Artiștilor Plastici din Deva, Facultatea de Arte și Design Timișoara, Centrul de Creație a Artelor Vizuale Contemporane, expoziție colectivă

19 decembrie 2008-18 ianuarie 2009, Salonul Artelor Vizuale 2008, Muzeul de Artă Timisoara

2008- Mentorul- Omagiu maestrului meu, expoziție tematică aniversară organizată de Filiala

din Timișoara a UAP , 22 octombrie-11 noiembrie, Palatul Administrativ

2008- Semn și culoare, expoziție organizată în cadrul acțiunii intitulate Zilele Bibliotecii

Județene Timiș,20-21 octombrie, Secția de artă

 

Rezultate ale elevilor la concursurile naționale și internaționale:2013, aprilie-mai, Premiul I, Copie Radu și Corciuc Alexandra, clasele a XI-a A și D, Premiul III, Corciuc Alexandra, Proiectul Național "Istoria văzută prin ochii cititorilor români"- "Modelul meu nenăscut-sursă de inspirație istorico-literară" Brăila (eseuri literare și istorice)2012, 28-29 septembrie, Premiul I, elevele: Boncea Ionela, Cioloca Lavinia, Farzat Ranya, Mateoiu Ana-Maria, cls. a XI-a A, Concursul Național de Creație " Copilăria s-a născut la sat"2012, 15 martie, Premiul I, Motrescu Emanuela, cls. a IX-a D, Simpozionul Internațional "O ȘANSĂ PĂDURII", Secțiunea creație artistică literară


2010-2011, MENȚIUNE, Oana Popa, cls. a XII-a D, Concursul Internațional Online de Creație Literară în limbi romanice EUROCREATIV, ediția I, secțiunea poezie2010-2011, Premiul I, Cotop Simina, Leontiuc Ioana, Toderaș Andrei, Tripa Ioana, cls. a XII-a D, Concursul Național Interdisciplinar - limba și literatura română-informatică, Scriitori de azi, Ediția a II-a2010-2011, Premiul III, Ardelean Alin, Horak Andrei, Popa Oana, cls. a XII-a D, Concursul Național Interdisciplinar - limba și literatura română-informatică, Scriitori de azi, Ediția a II-a2009-2010- PREMIU SPECIAL, Oana Popa, cls. a XI-a D, Olimpiada Nationala de Limba Romana, etapa nationala2008-2009- locul al IV-lea, MENTIUNE, Zavada Simina, cls. a XI- a D, Olimpiada Națională de Limba Română, etapa națională2000-2001- locul al III-lea, Luca Claudia, Olimpiada Națională de Limba Română, etapa națională1998-1999- locul al II-lea, Luca Claudia, Olimpiada Națională de Limba Română, etapa națională

 

 

  
Clase la care a predat:
XII A | XII B | XII D