Georgescu George

Specialitatea:Matematica

 

  Nume:   prof.   GEORGESCU GEORGE

 E-mail ggeorge13ro@yahoo.com

 

Studii

-Facultatea de Matematică a Universităţii de Vest din Timişoara -1980 , cu repartiţie   guvernamentală în Timişoara

-Masterat în specialitatea Matematică-Didactic la Facultatea de Matematică a Universităţii de Vest din Timişoara 2006-2008

 

Experienţă profesională

- Gradul didactic I din1993, specialitatea matematică

- Profesor de matematică la Liceul “Grigore Moisil”din Timişoara din 1990

- Membru în Consiliul de Administraţie al Liceului „Grigore Moisil”din Timişoara.

- Membru în Comisia de Disciplină pentru cercetarea faptelor care încalcă regulamentele şcolare de la Liceul „Gr. Moisil” din Timişoara

- Şef al cercului pedagogic al profesorilor de matematică din Timişoara +zonă pentru  licee teoretice

- Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Timiş la disciplina matematică

- Metodist al  ISJ Timiş din anul 1998

- Membru în Consiliul Consultativ  al ISJ Timiş

   

Cursuri de perfecţionare  

 - “Competenţe cheie TIC” 2012 

-  „Formarea competenţelor IT” 2011-2012, în cadrul proiectului „Educatori pentru societatea cunoaşterii”

 -Cursul de perfecţionare “Perfecţionare cadre didactice”(Modulul II Management şi comunicare, TIC) sept 2010

- Cursul de “Manager de proiect” sept 2010-

- Cursul de “Formator de formatori” -august 2010

- Cursul de “Mentor” iulie 2010

- Cursul de perfecţionare “Managerul instituţiilor de învăţământ” - iunie 2010

  - Cursul de perfecţionare profesională “E-learning-Educaţie prin excelenţă” organizat de Centrul Regional de  Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara – în cadrul schimbului de experienţă, cu vizită de studiu la Institutul Obert din Catalunya, Spania- febr 2010  

-Programul de formare continuă ” Realizarea învăţării eficiente printr-un management educaţional adecvat “-modulul-I-“Proiectare, Organizare şi Evaluare a Activităţii Didactice” Universitatea de Vest, 2007-2008

-Curs de formare profesională- utilizarea calculatorului, SIVECO România- 2008

Curs de pregătire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO-2004                      

 -Curs de perfectionare periodică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Universitatea de Vest-DPPD,2003

-Programul de formare continuă : « Iniţiere în utilizarea calculatorului », IŞJ şi CCD Timiş- 2001

 

 

Activitate didactică

-Coordonator al Centrului de Excelenţă Judeţean Timiş –disciplina  matematică şi responsabil la clasa a-XI-a        

-Pregatiri cu elevii capabili de performanţă la matematică - la Centrul de Excelenţă pe judeţ  de la înfiinţare( 2003) şi până în prezent

-Pregatirea elevilor performanţi la matematică în cadrul Cercului de Matematică pe oraş şi în cadrul taberelor de matematică judeţene  organizate de ISJ Timiş începând cu 1983

-Membru permanent în comisiile olimpiadelor de matematică şi a  concursurilor judeţene şi interjudeţene de matematică în calitate de  organizator, evaluator şi propunător de subiecte

-Pregatirea lotului naţional al elevilor  clasei a- XI-a la Timişoara 2001

-Curs de pregatire susţinut pentru profesorii debutanţi organizat de ISJ Timş

-Indrumător de practică pedagogică a studenţilor Facultăţii de Matematică – UVT

- participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu elevii, cât şi ale cadrelor didactice

în 2006, 2007, 2009, 2010

- am alcătuit planificarea orelor de opţional la matematică la clasele IX-XII

- am alcătuit programe pentru olimpiadele locale de matematică şi pentru concursul TMMATE şi TMMATE INTERNAŢIONAL

- colaborator al revistei TMMATE

- Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

 

Publicaţii:

- “Geometrie şi trigonometrie” pentru clasa a IX-a - Ed. Waldpress 2013 

-„Algebra”-exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a - ediţia a doua–Ed. Waldpress 2013

- “Algebră- exerciţii şi probleme pentru clasa a X-a” Ed. Waldpress 2013

-„Analiză matematică - exerciţii şi probleme pentru clasa a XI-a” , vol I şi vol II  , Ed Waldpress , 2011,2012

- „ALGEBRA”-exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a –Ed. Waldpress 2010

-Introducerea funcţiilor exponenţiale şi logaritmice cu ajutorul şirurilor recurente” lucrare prezentată la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice„Gh. Popescu” Lugoj  2011

-  Ghid metodic Bacalaureat 2009 –modele de rezolvare- Autor de rezolvare varianta 94 –Editura Gil 2009

- “Asupra calculului unor limite de şiruri”- lucrare prezentată la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice- “Gh. Popescu” Lugoj 2009

- Modele de subiecte pentru bacalaureat, RMT 2/1999 şi RMT 2/2000(coautor)

- Teste de Bacalaureat-2004, 2005, 2006- Ed. Birchi(coautor)

- “Teme pentru pregătirea examenului de bacalaureat” 2003 Ed. Waldpress  (coautor)

- Matematica în concursurile şcolare-cls. IX-XII  Editura Paralela 45- anii 2000 , 2001, 2002(coautor)

- Modele de teste pentru evaluări parţiale pe nivele de dificultate-1996 (coautor)

- Olimpiadele de matematică 2000-2001 pt. cls. V-X ,Ed. Gil (coautor)

- Teste şi probleme comentate- caiete metodice- Universitatea de Vest Timişoara 1987(coautor)

 

 Participarea la proiecte

 - proiect posdru în parteneriat cu UVT “Formarea studenţilor în domeniul utilizării unor instrumentemoderne de predare-învăţare-evaluare la matematică”

 

- Am participat la “Proiectul Internaţional TMMATE” în 2008-2009 prin activitatea de coordonare a concursurilor, prin alcătuirea programelor de concurs, prin alcătuirea de subiecte de concurs la clasa a-XI-a, prin colaborarea cu profesorii din Serbia pentru aceste activităţi.

- Am coordonat un proiect de parteneriat educaţional cu Universitatea Politehnica Timişoara , numit “Orient 2010” şi “Orient 2013”

 

 

Premii la olimpiadele si concursurile de matematica:

-am obţinut foarte multe premii la olimpiadele internaţionale, naţionale, interjudeţene,judeţene şi locale cu elevii cărora le-am fost profesor de matematică şi pe care i-am indrumat

 MEDALIE   DE   BRONZ  la Balcaniada de Matematică Iaşi 2011 

 

Distincţii şi medalii obţinute în cariera didactică:

  - Diploma de Meritpentru activitatea remarcabilă desfăşurată în pregătirea elevilor pentru performanţă în anul şcolar 2012-2013 acordată de Liceul Grigore Moisil

-Titlul de “Profesor Evidenţiat” acordat în 1987 de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului                

-Ordinul “Meritul pentru Învăţământ” în Grad de Cavaler acordat prin Decret Prezidenţial în anul 2004

-Finalist al competiţiei „Profesorul Anului 2005” organizat de Junior Achievement Romania la Bucureşti –categoria „Ştiinţe Exacte şi Aplicate”

-Diploma “Pro Juventute”  acordat de Consiliul Judetean Timis în anii 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012 pentru rezultate deosebite în promovarea şi afirmarea învăţământului timişean şi pentru întreaga activitate

-Premiul “Pro Juventute” 2006 pentru cel mai bun profesor  acordat de Consiliul Judeţean Timiş

-Diploma de Excelenţă pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi poziţia de excelenţă deţinută în galeria de olimpici ai şcolii româneşti emis de Guvernul Romaniei în anul 2008               

-Diploma de Excelenţă acordată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş în  2008 pentru contribuţia remarcabilă la modernizarea învăţământului şi la creşterea calităţii actului didactic la disciplina matematică

- Diploma Jubiliară “Centenarul Societăţii de Ştiinţe Matematica din România” în 2010

  
Clase la care a predat:
XII C