Premii obţinute de Truti Tania-Ioana

Premiul II

Olimpiada de biologie- etapa judeteana, clasa a X-a, martie 2012

Data adãugarii: 9 May 2012

Premiul I

Olimpiada de biologie- etapa locala, clasa a X-a, februarie 2012

Data adãugarii: 9 May 2012

men??iune

Olimpiada Local?? de Matematic?? cl 10

Data adãugarii: 22 Feb 2012