Premii obţinute de Copie Radu-Gabriel

Premiul I

Premiul I - Proiectul na??ional ???Istoria noastr?? v??zut?? prin ochii cititorilor rom??ni???-???Modelul meu nen??scut-surs?? de inspira??ie istorico-literar?????- eseu literar, Br??ila, 2013

Data adãugarii: 4 Jun 2013

Mentiune

Olimpiada sportului scolar la sah- etapa judeteana, clasa a X-a, 2012

Data adãugarii: 21 Jun 2012

PREMIU SPECIAL

Olimpiada de matematica - etapa judeteana, clasa a 10- a, martie 2012

Data adãugarii: 21 Jun 2012

Mentiune

Olimpiada locala de matematica- clasa a X-a, 2012

Data adãugarii: 21 Jun 2012

Premiul III

Olimpiada de biologie - etapa judeteana, clasa a X-a, martie 2012

Data adãugarii: 9 May 2012

Premiul II

Olimpiada de biologie- etapa locala, clasa a X-a, februarie 2012

Data adãugarii: 9 May 2012