Premii obţinute de Mondek Martin

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.