Sporea-Iacob Florina

Specialitatea:Chimie

Studii

-Universitatea de Vest, Facultatea de Fizic?, Sec??ia Fizic?-Chimie

Perfec??ionare

-Curs postuniversitar de Management Educa??ional ??i ?colar- Universitatea de Vest Timi??oara

-Master - Chimie didactic? - Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie

-Grad didactic: I

-Autor "No??iuni elementare de Chimie fizic? - istorie ??i abordare metodic?", Editura David Press Print, Timi??oara, 2011

-Co-autor "Didactica chimiei", Editura Mirton, Timi??oara, 2006

-Lucr?ri prezentate la simpozioane sau conferin??e (co-autor): 14

-Articole publicate: 10

-Membr? in Societatea de Chimie din Rom??nia

-Membr? ??n Asocia??ia pentru Cercetare Multidisciplinar? din Zona de Vest a Rom??niei

-Membr? ??n colectivele de redac??ie ale revistelor CHIM-MAX ??i PEDACHIM

E-mail: florina_sporea_iacob@yahoo.com
Clase la care a predat:
XII A | XII D | XII E