Iordaiche Cristina

Specialitatea:Informatica

Grad didactic: I, an 2005

Studii: Universitatea de Vest Timisoara, Faculatea de INFORMATICA

Studii aprofundate, specializarea INFORMATICA- Teoria Calculului

Contact: 0722282814, cristina_iordaiche@yahoo.comACTIVITATE ?TIIN??IFIC? ?I PROFESIONAL?


C?r??i de specialitate publicate vizualizeaz?
Articole de specialitate publicate
vizualizeaz?
Rezultatele elevilor la concursurile de informatic? vizualizeaz?
- Profesor antrenor al Lotului na??ional de juniori al Rom??niei, selec??ionat pentru olimpiadele interna??ionale de informatic?, 2012

- Membru ??n comitetului ??tiin??ific al Balcaniadei de informatic?, 2011

- Autor al subiectelor de Bacalaureat - disciplina informatic?, 2007, 2008, 2012

- Membru al Corpului national de exper??i in managementul educa??ional, 2012

- Membru ??n Comisia na??ional? de specialitate - Tehnologia informa??iei ??i comunic?rii, 2008-2012

- Vicepre??edinte al Concursului Na??ional de informatic?, Satu-Mare 2004 - 2012

- Membru ??n Comisia Na??ional? de elaborare subiecte ??i evaluare a Olimpiadei Na??ionale de informatic?, edi??iile (2002-2003, 2006-2012)

- Membru ??n comisia de elaborare a subiectelor ??i evaluare a Concursului Na??ional de informatic? "Grigore Moisil", Lugoj edi??iile 2003, 2006-2012

- Autor al subiectelor de informatic? din cadrul "Concursului European de Matematica Aplicata, Cangurul ", 2007-2012

- Membru ??n Comisia Na??ional? de elaborare subiecte si jurizare a Concursului Na??ional de Informatic? Aplicat?, 2010 ?? 2011

- Autor al problemelor de algoritmic? ??i programare, publicate pe site-uri educa??ionale, destinate preg?tirii de performan??? a elevilor olimpici

http://campion.edu.ro/arhiva/index.php?page=auth&action=view&type=author&id=46

http://infoarena.ro/implica-te/extinde-arhiva/acord


Clase la care a predat:
XII B | XII D