Cucu Dorina

Specialitatea:Fizica

Contact

e-mail: do_cucu@yahoo.com


http://groups.yahoo.com/group/d_moisil_2010

Studii

- Universitatea din Timi??oara, Facultatea de ?tiin??e ale Naturii, sec??ia Fizic?

- Universitatea din Timi??oara, Facultatea de ?tiin??e ale Naturii, sec??ia Fizic?: Specializare in Fizica Corpului Solid

Cursuri postuniversitare

Universitatea de Vest din Timi??oara, Facultatea de Informatic? ?? specializare ??n domeniul ??Informatic? distribuit??, curs postuniversitar

Cursuri de perfec??ionare

- Inspectoratul ?colar al jude??ului Timi??, curs de inventic?

- Firma SIVECO, instruire ??i testarea cuno??tin??elor viz??nd cunoa??terea programului AeL

- Firma ?Siemens? din Germania, curs de instruire on-line pe probleme de proiecte multimedia

- Firma SIVECO, ?coala de var?, proiectarea soft-ului educa??ional (2004, 2006)

- M.E.C. ??i Consiliul Na??ional pentru evaluarea ??i difuzarea manualelor, activitatea de formare a evaluatorilor de manuale ??i cea de evaluare a manualelor de fizic? de clasa a X-a (am evaluat 17 manuale)

- Programul de formare privind implementarea programei ??colare de ??Consiliere ??i orientare?

C?r??i ??i articole publicate

- ??Evrika! ?n timp ??i ??n ... memorie?, carte editat? ??n colaborare cu membrii colectivului catedrei de fizic? de la Colegiul Na??ional ??C:D.Loga? la Ed.?Nero ?? G? din Timi??oara ??n anul 2001; ISBN 973-99754-3-7;

- ??Fizica ??ntre ??ntreb?ri, r?spunsuri ??i experimente ?? ??n sprijinul elevilor de clasa a VI-a?, ap?rut? la Ed. Universit???ii de Vest din Timi??oara ??n anul 2005, carte la care sunt coautoare; ISBN 973-7608-20-8;

- ??Fizica ??ntre ??ntreb?ri, r?spunsuri ??i experimente ?? ??n sprijinul elevilor de clasa a VII-a?, ap?rut? la Ed. Universit???ii de Vest din Timi??oara ??n anul 2006, carte la care sunt coautoare; ISBN 973-7608-73-9;

- "Fizic? - teste. Fenomene mecanice", ap?rut? la Ed. Waldpress, Timi??oara, 2010, carte la care sunt coautoare; ISBN 978-973-7878-85-4

-"Ghid metodologic pentru predarea fizicii. Clasa a XI-a.", editat de Soc. Academic? Rom??n? ??i Soc. Rom??n? de fizic?, octombrie 2011

- ??Probleme de fizic? rezolvate? ??n Revista ??Evrika !?, nr.9/2002; probleme de fizic? propuse: nr.2/2003, 5-6/2003, 1/2004; 5-6/2004; recenzii ??i articole publicate ??n aceea??i revist?: nr.4/2005; nr.9/2005, nr.5-6/2006, nr. 6-7/2007 ??i nr. 12/2008

- Articolul ?O pasiune pentru descoperiri? ap?rut ??n ?Cronica Rom??n?? ??n 22 iulie 2008 ??i pe site-ul www. stiintaazi.ro ; articolul ?Pove??tile fizicii? ap?rut pe site-ul www. stiintaazi.ro ??n februarie 2009; articolul ?Costul credin??ei ??n bazaconii?, ap?rut pe site-ul www. stiintaazi.ro ??n august 2009;

- Articolul ?Festivitatea de absolvire? ap?rut ??n revista ?Didactic.ro? ??n luna august 2009.

Membru al grupului de lucru al MECST pentru elaborarea ??i verificarea subiectelor pentru bacalaureat (2007, 2008, 2009, 2011, 2012)

Premii ob??inute de elevi la concursuri ??i olimpiade

- Premiul I la etapa jude??ean? (1992, 2011);

- Men??iune la faza Na??ional? (1992);

- Premiul III la faza Na??ional? (1999);

- Premiul II la etapa jude??ean? (1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2011, 2012);

- Premiul III la etapa jude??ean? (2000, 2004, 2011, 2012);

- Men??iuni la etapa jude??ean? (1994, 1996, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012);

- Premiul I la Concursul regional de fizic? ??Mircea Z?g?nescu? (2003) ??i 18 men??iuni la acela??i concurs (2003, 2004);

- Premiul I (2011) ??i premiul II (2006) la faza jude??ean? a Olimpiadei de ??tiin??e ??P?m??ntul?;

- Premiul III (2005, 2006, 2011, 2012) , men??iuni (2005, 2006, 2011, 2012) la Concursul Na??ional de fizic? online ????;

- Men??iune la Concursul Na??ional de soft ??Grigore Moisil? (2006);

- Premiul III ??i premiul special pentru elocven??? la Concursul Na??ional ??Cupa SIVECO? (2006) ??i calificare cu dou? proiecte la etapa na??inal? a aceluia??i concurs (2004) ;

- Men??iune (locul 6) la Concursul Interna??ional ?Join MultiMedia ?? 2004? organizat de firma Siemens din Germania, premiu recompensat cu suma de 1400 ??;

- Premiul I la etapa regional? ??i premiul I la etapa Na??ional? a concursului ??Young Energy? organizat de firma Enel (2007); premiul a constat dintr-o excursie la Roma la Congresul Mondial al Energiei, iar ??coala a primit suma de 4500 ??;

- Premiul II (2006) ??i premiul special al Universit???ii de Vest din Timi??oara (2008) la sesiunea jude??ean? de comunic?ri ??tiin??ifice ??tiin??a ??i via??a?;

- Premiul I (2009, 2010, 2012), premiul II (2011), premiul III (2010), men??iune (2009) ??i premiul special al Universit???ii de Vest din Timi??oara (2009, 2011) la sesiunea jude??ean? de comunic?ri ??tiin??ifice ??tiin??a-prieten sau du??man??;

- Premiul al II-lea la etapa regional? a concursului ?Play Energy? organizat de firma Enel (2009);

- Men??iuni la Concursul Interna??ional ?Smart Kids? - concurs de aplica??ii pe tabla Smart Board (2009, 2011);

- Men??iuni la Concursul Na??ional de Informatic? aplicat?, etapa jude??ean? (2010).

Premii ??i distinc??ii

- Premiul III la concursul na??ional ?Forumul inovatorilor ??n educa??ie? organizat de Funda??ia ?E.O.S.? ??n colaborare cu firma Microsoft Rom??nia ??i Ministerul Educa??iei ??i Cercet?rii (2008).

- ??Diploma de Excelen???? a Inspectoratului ?colar Jude??ean pentru merite deosebite ob??inute ??n activitatea didactic? (2007).

- Diploma de merit a Societ???ii Rom??ne de fizic? (2011)

Activit???i extracurriculare

Membru al coralei feminine ??Carmina Dacica?, cu particip?ri la festivaluri interna??ionale (Fran??a, Italia, Austria, Elve??ia, Serbia, etc.)

Orar anul ??colar 2012-2013


ziua ??

ora ??

Luni

Mar??i

Miercuri

Joi

Vineri

8

XI D

XII C

IX D

IX C

IX E

9

XII C

IX C

IX E

IX D

IX D

10

IX E

XII D

XI D

IX C

11

XII D

XI D

XII C

12

XII D

13
Clase la care a predat:
XII C | XII D | XII E