Carnat Cristiana

Specialitatea:Informatica

Profesor titular la Liceul "Grigore Moisil" din 2001

Consilier educativ, coordonator de programe ??i proiecte educative in perioada 2007-2011 ___________________________________________________________________________

e-mail: cristiana_carnat@yahoo.com

Telefon: 0721232682; 0740595855

___________________________________________________________________________

Studii:

Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic?, Sec??ia Matematic?, 1997

Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic?, Sec??ia Informatic?, 2000

Master - Specialitatea Informatic? - Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic?-Informatic?, 2009

___________________________________________________________________________

Experien??? profesional?:

Profesor definitiv - specialitatea Informatic?: 2002

Profesor gradul II - specialitatea Informatic?: 2005

Profesor gradul I - specialitatea Informatic?: 2009

___________________________________________________________________________

Cursuri extra??colare:

Curs ECDL, 2004 cu Certificat de examinator

Curs de baze de date ORACLE, 2006 cu Certificat de instructor

Consiliere ??i orientare, 2006 - C.C.D. Timi??oara

Think.com - ORACLE ThinkQuest Education Foundation, 2007

Programarea bazelor de date cu PL/SQL, 2009 cu Certificat de instructor

___________________________________________________________________________

Publica??ii (coautor):

Informatic? - culegere de probleme pentru liceu, Editura Mirton, Timi??oara, 2003 reeditat?

Informatic? - manual pentru clasa a XII-a, varianta ORACLE, Editura Gimnasium, T??rgovi??te 2007

Informatic? - programare concurenta, culegere de probleme pentru liceu, Editura Mirton, Timi??oara, 2011

___________________________________________________________________________

Alte activit???i:

-membru ??n comisiile olimpiadelor de informatic? locale ??i jude??ene din 2001

-propun?tor de subiecte la faza jude??ean? a olimpiadei de informatic? ??n 2006

-evaluare la examenele pentru acordarea atestatului la informatic? din 2001

-evaluare la sesiunea jude??ean? de comunic?ri Noi Info ??n 2001, 2003, 2004

-evaluare la concursul na??ional de comunic?ri Grigore Moisil, Lugoj ??n 2003

-evaluare la concursul interna??ional Smart Kids ??n 2008, 2009

___________________________________________________________________________

Colabor?ri cu:

-Universitatea de Vest Timi??oara, ??n calitate de coordonator al practicii pedagogice a studen??ilor, din 2006

-Prim?ria Municipiului Timi??oara ??i Consiliul Seniorilor ??n cadrul proiectului Educa??ia Civic? Comunitar? 2007-2013

Clase la care a predat:
XII E