Bociu Carmen-Cerasela

Specialitatea:Matematica

Studii:

Master ?Matematic? didactic??, Facultatea de matematic? ??i informatic?, Universitatea de Vest din Timi??oara, 2009;

Facultatea de ?tiin??e ale Naturii, Universitatea de Vest din Timi??oara, 1987;

Experien??? profesional?:

Profesor specialitatea matematic?, Grad didactic I(2000);

Metodist al ISJ Timi?? din 2001 p??n? ??n prezent;

Mentor; (coordonator al practicii pedagogice a studen??ilor din 1997 p??n? ??n 2010);

Formator ?? Didactica disciplinei, Programul de formare continu?: D.E.C.E.,Proiectul ?Educatori pentru societatea cunoa??terii?, modulul ?Implementarea ??i proiectarea curriculum-ului bazat pe competen??e?;

Coordonator responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de matematic? ??zona Timi??oara Sud, din 2000 p??n? ??n prezent;

Membru ??n Consiliul consultativ ?? disciplina matematic? -din 2001 p??n? ??n prezent;

Membru al Corpului na??ional al profesorilor mentori ;

Membru al Corpului na??ional de exper??i ??n management educa??ional;

Coordonator al Centrului de excelen??? jude??ean disciplina matematic?, gimnaziu;

Activit???i de preg?tire la cls. a VIII-a, ??n perioada 2004 ?? 2012;

Activit???i de preg?tire cls. a VI-a, an ??colar 2003-2004 ??i 2002-2003;

Activit???i de preg?tire cls. a V-a, an ??colar 2001-2002;

Distinc??ii ??i premii:

Diploma ??Projuventute? 2011 pentru rezultate deosebite ??n promovarea ??i afirmarea ??nv????m??ntului timi??ean;

Diploma Jubiliar? ??Centenarul Societ???ii de ?tiin??e Matematice din Rom??nia? ??n 2010;

Diploma de Excelen??? acordat? de Inspectoratul ?colar Jude??ean Timi??, 2008;

Diploma de merit, 2008;

Diploma ?Gheorghe Laz?r? clasa a III-a, 2006;

Stagii de perfec??ionare/formare:

Programul de formare continu? ?Formarea competen??elor IT?, ??n cadrul proiectului POSDRU ?Facilitare profesional? pentru calitatea instruirii eficiente?, UVT, 2012;

Programul de formare continu? ?Dezvoltare personal? ??n carier??, ??n cadrul proiectului POSDRU ?Facilitare profesional? pentru calitatea instruirii eficiente?, UVT, 2012;

Schimbul de experien??? ??Evolu??ii ??i tendin??e ??n sistemul educa??ional francez?, mai 2012, Paris, Fran??a;

Programul de formare continu? ?Metode interactive de cunoa??tere?, UVT 2012;

Programul de formare continu? ?Management ??colar?, UVT 2012;

Schimbul de experien??? ??Promovarea cooper?rii europene ??n domeniul educa??iei?, mai 2011, Stockholm, Suedia;

Curs de formare de formatori ??n cadrul proiectului ?Educatori pentru societatea cunoa??terii?, februarie ??martie 2011;

Schimbul de experien??? ??Promovarea cooper?rii europene ??n domeniul educa??iei?, dec. 2010, Viena, Austria;

Schimbul de experien??? ??Mecanisme de finan??are ??i proiecte educa??ionale ??n sistemul de ??nv????m??nt din Uniunea European??, oct.2010, Pesaro, Italia;

Programul de perfec??ionare Schimburi de bune practici, august-septembrie 2010, Geneva, Italia;

Programul de perfec??ionare Calitatea procesului de ??nv????m??nt, mai 2010, la Jessop Primary School, Londra, Marea Britanie;

Programul de formare ?Evaluarea didactic? ?? dezvolt?ri recente?, aprilie-mai 2010;

Programul de perfec??ionare E-learning-educa??ie prin excelen???, ianuarie-februarie 2010, ??n cadrul schimbului de experien???, cu vizit? de studiu la Institutul Obert din Catalunya, Spania;

Seminarul ??Standarde Na??ionale pentru Evaluarea ??i Asigurarea Calit???ii ??n ??nv????m??ntul preuniversitar?, februarie ?? martie 2009;

Curs de abilitare ??n folosirea calculatorului, 2009;

Evaluarea ?? o abordare sistemic?, februarie 2009;

Programul na??ional de dezvoltare a competen??elor de evaluare a cadrelor didactice, Moneasa aprilie - mai 2008;

Curs de Management educa??ional ??colar, Universitatea de Vest din Timi??oara, 2005-2006;

Curs de Consiliere ??i orientare, 2006;

Curs de preg?tire ??n vederea utiliz?rii AEL, 2005;

Cursul de Scriere a proiectelor pentru finan??are, 2004;

Programul de perfec??ionare Managementul institu??iilor de ??nv????m??nt preuniversitar- organizat de Centrul Regional de formare Continu? Timi??oara, 2003;

Cursul de formare Mentori, 2003;

Publica??ii:

Preg?tirea evalu?rii semestriale ??i finale pentru semestrul II, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, aVIII-a, Ed. Waldpress, 2012, coordonator;

Matematic?, clasa a VII-a, Partea a II-a, Editura Campion, 2012, coautor;

Matematic?, clasa a VII-a, Partea I, Editura Campion, 2011, coautor;

Matematica ??mpreun?, Preg?tirea tezei pentru semestrul I, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, aVIII-a, Ed. Waldpress, 2011, coordonator;

Matematica ??mpreun?, Preg?tirea tezei pentru semestrul II, anul ??colar 2010-2011, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, Ed. Waldpress, 2011, coordonator;

Evaluarea na??ional?, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Strategii didactice, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Matematica ??mpreun?, Preg?tirea tezei pentru semestrul I, anul ??colar 2010-2011, clasa a a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Evaluare ini??ial?, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Matematic? - Sugestii de subiecte pentru teza cu subiect unic - clasa a VII-a ??i clasa a VIII-a, Ed. Nomina, sem II, 2009, coautor;

Teza cu subiect unic- Sugestii de subiecte - clasa a VII-a ??i clasa a VIII-a, Ed. Nomina, sem I, 2008-2009, coautor;

Matematica ??mpreun?, clasa a VIII-a, sem I ??i II, Ed. Waldpress, 2008, coordonator ??i coautor;

Matematic?, subiecte pentru teza cu subiect unic - clasa a VIII-a ??i clasa a VII-a Ed. Nomina, sem II, 2008, coautor;

Matematica ??mpreun?, clasa a VIII-a, sem II, Ed. Waldpress, 2008, coordonator ??i coautor;

Teza cu subiect unic- Sugestii de subiecte pentru clasa a VII-a ??i a VIII-a, Ed. Nomina, sem I 2007, coautor;

Matematica ??mpreun?, clasa a VIII-a, sem I, Ed. Waldpress, 2007, coordonator, coautor;

Agenda profesorului de matematic? din jude??ul Timi??, Ed. Waldpress, 2007, coautor;

Teze cu subiect unic- Sugestii de subiecte pentru clasa a VII-a, Ed. Nomina, sem II 2007, coautor;

100 de teste de Matematic?, Ed. Art, 2007,coautor;

Matematic?, teme de evaluare ??i criterii de notare, sem II, cls. a VIII-a, Ed. Paralela 45, 2007, Cerasela Bociu, Gabriela Bu??e, Marius Lobaz?, Angela Lolea;

Matematic?, teme de evaluare ??i criterii de notare, semII, cls.a V-a, Ed. Paralela 45, 2007, Cerasela Bociu, Gabriela Bu??e, Daniela Lobaz?, Noemi Neam??u;

MateTeme, sem I, cls. a VIII-a, Ed. Paralela 45, 2006, coautor;

MateTeme, sem. I, cls. a V-a, Ed. Paralela 45, 2006, coautor;

Agenda profesorului de matematic?, Ed. Waldpress, 2006, coautor;

Matematic? - Teste Na??ionale 2007, Ed. Nomina, 2006, colaborator;

Ghid de proiectare didactic?, matematic? gimnaziu, Ed. Waldpress, 2005, coautor;

Propuneri de subiecte pentru lucr?ri scrise semestriale (gimnaziu), Ed. Waldpress, 2005?? membru ??n colectivul de redac??ie;

Evalu?ri sumative la matematic?,clasa a VI-a, Ed. Mirton 2003,ZenoBlajovan, Cerasela Bociu, Petria-Elena Boldea, Daniela Lobaz?, Marius Lobaz?;

Evalu?ri sumative la matematic?, clasa a VII-a, Editura Mirton 2003, Zeno Blajovan, Cerasela Bociu, Petria-Elena Boldea, Daniela Lobaz?, Marius Lobaz?;

Teste de matematic?- gimnaziu, Ed. Gil 2003, coautor;

Ghid pentru proiectarea didactic? la matematic?, gimnaziu ??i liceu, Ed. Waldpress 2002, coautor;

Probleme ??i articole publicate:

Cardinal ?? revista de matematic? din Craiova, anul IX, nr.1 ??i nr.2 din 2011/2012, 8 probleme;

RMT-revista de matematic? din Timi??oara, nr. 1 din 2011, 1 problem?;

Cardinal ?? revista de matematic? din Craiova, anul XVIII, nr.1 ??i nr.2 din 2010/2011, 5 probleme;

Olimpiade ??i concursuri de matematic? V-VIII, Biblioteca RMT, Editura B??rchi, 2010, 2 probleme;

Cardinal ?? revista de matematic? din Craiova, anul XVIII, nr.1 ??i nr.2 din 2009/2010, 7 probleme;

RMT-revista de matematic? din Timi??oara, nr. 2 din 2010, 1 problem?;

Olimpiade ??i concursuri de matematic? V-VIII, Biblioteca RMT, Editura B??rchi, 2009, 4 probleme;

TMMATE-revista de matematic? din jude??ul Timi??, nr.6 din ian. 2009, 5 probleme;

Cardinal ?? revista de matematic? din Craiova, anul XVIII, nr.1 din 2008/2009, 1 problem?;

Olimpiade ??i concursuri de matematic? V-VIII, Biblioteca RMT, Editura B??rchi, 2008, 1 problem?;

Cardinal ?? revista de matematic? din Craiova, anul XVIII, nr.1 ??i nr. 2 din 2007/2008, 4 probleme;

Olimpiade de matematic?, Ed. GIL, 2007 , 1 problem? la clasa a V-a;

TMMATE - revista de matematic? din jude??ul Timi??, nr.5 din 2007, 6 probleme;

Cardinal ?? revista de matematic? din Craiova, anul XVII,nr.2 din 2007, 2 probleme;

TMMATE - revista de matematic? din jude??ul Timi??, nr.4 din 2007, 5 probleme

Revista TMMATE nr.3 din 2006, 3 probleme;

Matematica ??n concursurile ??colare, Ed. Paralela 45, 2006, 2 probleme;

Activitate ??n cadrul unor comisii la nivel jude??ean:

Membru ??n comisiile olimpiadelor de matematic? ??i a concursurilor jude??ene ??i interjude??ene de matematic? ??n calitate de organizator, coordonator, evaluator, propun?tor de subiecte;

Membru ??n comisia de recorectare a lucr?rilor selectate la nivelul jude??ului de la examenul de evaluarea na??ional? 2011, Teza cu subiect unic 2008;

Membru ??n comisia de elaborare a grilei de evaluare pentru ob??inerea gradelor didactice, 2011.

Membru ??n Comisia jude??ean? de revizuire a programelor ??colare la matematic? gimnaziu ??n 2007;

Membru ??n comisia de acordare a grada??iilor de merit profesorilor de matematic? din jude??ul Timi?? din 2003 p??n? ??n prezent;

Premii la olimpiadele ??i concursurile de matematic? ?? vezi www.tmmate.ro, sec??iunea concursuri;
Clase la care a predat:
VIII C