Stan Ioana

Specialitatea:Informatica


prof. gradul I


Studii:Universitatea Timisoara

1972 - 1976 Facultatea de Stiinte ale Naturii, sec??ia Matematica-Informatica

1976 - 1977 An de specializare, Facultatea de Stiinte ale Naturii, sec??ia Matematica-Informatica, specializarea Analiza numericaExperien??? profesional?

Profesor definitiv - 1980

Profesor gradul II - 1986

Profesor gradul I - 1991

C?r??i

1988 ?? Scheme logice si programe Basic

Editura Universitatii din Timisoara

1990 - Limbajul Pascal ?? manual pentru clasele de informatic?

Editura LIBRIS Cluj-Napoca

1995 ?? DBASE IV ?? de la ini??iere la performan???

Editura Eurobit Timi??oara

2003 ?? Informatica ?? culegere de probleme pentru liceu, reeditat? anual

Editura Mirton, Timi??oara

2003 ?? Coordonator al cartii:

Ghidul elevului pentru aplicatii Microsoft

Editura Mirton, Timi??oara

2008 - Manual de Visual FoxPro

Editura Mirton, Timi??oara

Ultimele cursuri de perfec??ionare

2003 - Universitatea de Vest, Timi??oara

2008 - Universitatea de Vest, Timi??oara
Clase la care a predat:
XII B | XII E