Sirmon Leontina

Specialitatea:Matematica

Studii: Universitatea de Vest Timi??oara

Facultatea de ??tiin??e ale naturii

Sec??ia:Matematic?

Grad didactic I

Curs postuniversitar:Informatic?-Tehnologii asistate de calculator-

Univ.Politehnica Timi??oara,2004

Cursuri de perfec??ionare:Consiliere ??i orientare -CCD,2006

Realizarea ??nv????rii eficiente printr-un mamagement

educa??ional adecvat DPPD-UVT,2008

Adresa e-mail:leontina.sirmon@yahoo.com
Clase la care a predat:
XII A | XII B