Kali Adrian

Specialitatea:Istorie

Numar telefon : 0723593462

Studii:

- Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Litere, Filosofie, Istorie, sectia Istorie

promotie 1998

- Masterat

- Grad didactic I

LUCR?RI PUBLICATE:

2010 ROM??NIA ANULUI 1990 - ?NTRE DEMOCRA?IE ??I VIOLEN??,

Editura ,,SAOL", Timi??oara

2009 TIMI??OARA 1989 -6 ZILE DE ASEDIU, Editura ,,SAOL", Timi??oara;

2008 DECEMBRIE ?NS??NGERAT, Timi??oara;

2008 M?RTURII 1989, Timi??oara;

2008 ALTAR 1989, Timi??oara;

2007 UN DECEMBRIE ARESTAT, Editura ,,Eurostampa?, Timi??oara;

2007 LEC?IA TIMI??OAREI, Editura ,,Eurostampa?, Timi??oara;

2006 MEMENTO 89, Editura ,,Eurostampa?, Timi??oara;

2005 GLADIATORII , Editura ,,GORDIAN?, Timi??oara;

2004 ROCADA , edi??ie pe INTERNET la loca??ia www.equillon.com

ROCADA , Editura ,,GORDIAN?, Timi??oara;

2003 LEGIUNEA ROMAN? , Editura ,,GORDIAN? ,Timi??oara;

Documentarist: ISTORIA REVOLU?IEI ?N BANAT; Editura ,,SITECH? ,Craiova, 2009;

Tehnoredactare pentru lucr?rile: PROCESUL DE LA TIMI??OARA, volumele VI (2008), VII & VIII (2009);

ARTICOLE PUBLICATE:

Momente din istoria ora??ului Timi??oara ??n Revista de Chimie ChimMax nr. 10/2011;

Reper ??n R?zboiul rece: Gdansk ??n revista Memorial 1989 nr. 1 (3)/2008;

Chipuri de eroi de la Timi??oara ??n revista Memorial 1989 nr. 1(3)/2008;

Copii plebei proletare ??n Memorial 1989 nr. 2/2007;

Relicve ale comunismului: Insula Goli Otok - iadul din Adriatica ??n revista Memorial 1989 nr. 2/2007;

Portrete din revolu??ie: T???al? Remus Marian ??n revista Memorial 1989 nr. 2/2007;

Gust de cenu??? ??n revista Memorial 1989 nr. 2/2007;

Revolu??ia ??ntre dileme ??i am?giri ??n revista Memorial 1989 nr. 1/2007;

Despre decembrie 1989 ??i ,,misterele? Revolu??iei, ??n Caietele Revolu??iei nr.3 (5)/2006;

E-mail:adrian_kali@email.com

ORAR

Ziua

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

LUNI

-

-

-

-

12 B

9 A

9 B

-

MARTI

11 D

9 E

9 D

11 A

-

10 B

-

-

MIERCURI

10 E

12 D

9 C

-

-

-

-

-

JOI

11 C

12 E

12 C

11 E

10 A

11 B

-

-

VINERI

-

-

-

-

10 D

12 A

10 C

-

Elevii care obtin nota 10 la istorie vor spune ca profesorul este o somitate.
Toti elevii care vor primi nota 4 vor considera ca meritau de fapt 10.
Clase la care a predat:
XII A | XII B | XII C | XII D | XII E