Premii obţinute de Martin Cristina-Lorena

men??iune

Concursul ETC TM +

Data adãugarii: 23 Mar 2011

mentiune

Concursul Interjudetean TMMATE 2010 ??clasa a XII-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

mentiune

Olimpiada de Matematica-etapa locala-clasa a XII-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

men??iune

Olimpiada de Matematic? ??etapa local? ??clasa a-XI-a

Data adãugarii: 15 Feb 2010

Mentiune

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a X-a, 2009

Data adãugarii: 16 Jan 2009

Premiul III

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a IX-a, 2008
Data adãugarii: 22 Jan 2008