Jurca Teodora

Specialitatea:Limba engleza

 

Studii: Universitaea de Vest, Timişoara - Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie (secţia Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză)

 

Experienţă profesională:

August 1998   Curs de metodică a predării limbii engleze pentru gimnaziu, liceu şi adulţi, Oxford ( Anglia )

Mai, Oct.2000 Cursuri de abilitare curriculară în spiritul reformei din învăţământ pentru învăţământul liceal, Buşteni

Aug. 2000        Examen de definitivare în învăţământ (media 9,41)

Aug. 2005        Examen gradul II (media 10)

Iunie 2006        Curs de perfecţionare “Consiliere si orientare”

Sept. 2006       Curs de perfecţionare pt. „Implementarea programei şcolare de Consiliere si orientare”

Nov. 2010        Curs de metodica predării limbii engleze, Exeter (Anglia) – bursă Commenius

Mart.2012         Examen gradul I (media 10)

Mart. 2013        Curs de perfecţionare: Managementul clasei de elevi

Iunie 2013        Curs consilieri educativi: Educaţie pentru viaţa de familie

Oct. 2013         Curs de perfecţionare: Management educaţional

Dec. 2013         Curs de perfecţionare: Curriculum şi didactică

Febr. 2014        Curs de perfecţionare: Director unitate de învăţământ

2009 - prezent   Participare la diferite simpozioane, seminarii şi proiecte pe teme de educaţie

 

Activitate în cadrul disciplinei:

Coordonatoral Cercului pedagogic al profesorilor de limba engleză zona Nord1 (2012-prezent)

Membru în Consiliul consultativ al disciplinei limba engleză (2012-prezent)

Membru în Consiliul consultativ al I.Ş.J. Timiş (2014-2015)

Membru şi evaluator în comisiile de organizare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare la nivel local şi judeţean (English Made Fun, Public Speaking, HighTech)

Membru în comisia de organizare a examenului de admitere în clasele cu profil bilingv

Propunător subiecte la diverse olimpiade şi concursuri de limba engleză
Clase la care predã:
V B | V D | V E | VII A | VII D | VIII D | XI C | XII C