Premii obţinute de Bortun Amalia

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.