Premii obţinute de Fruntelata Malina-Ioana

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.