Premii obţinute de Camenita Batrice-Gabriela

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.