Premii obţinute de Ordodi Elisa-Ruth

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.