Mafteiu-Scai Emanuela-Jana

Specialitatea:InformaticaGrad didacticI, an 2007

Studii: Universitatea de Vest din Timisoara, Faculatea de INFORMATICA, Specializarea Informatica distribuita

Studii universitare de masterat, specializarea INFORMATICA

Contact: ms_emi_j@yahoo.com
Clase la care a predat:
XII A