Iovanovici Delia-Lucia

Specialitatea:Limba romana

           Studii postuniversitare, Abordări moderne în psihopedagogia specială, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea  București;

           Studii universitare de masterat, Literatură română în context european, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest Timișoara, 2010; 

           Studii universitare de licență, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest Timișoara, 2008; 

           Specializare, Bursa Erasmus, Limbă și cultură rusă, Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, 2007.

 

Experiență profesională: 

           Profesor titular pe catedra de Limba și literatura română, 2008-prezent;

           Grad didactic I (nota 10), Centrul de perfecționare - DPPD - Universitatea de Vest din Timișoara, 2018;

          Prof. metodist - Inspectoratul Școlar Județean Timiș, 2018-prezent;

          Prof. membru - Consiliul Consultativ al disciplinei Limba și literatura română, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, 2020-prezent;

          Prof. membru - Corpul de profesori experți evaluatori pentu examenele și concursurile școlare, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - 2020- prezent;

          Secretar - Consiliul de Administrație al Colegiului Național Mircea Eliade din Reșița, Jud. Caraș-Severin, 2014-2017;

           Responsabil comisie metodică - Limbă și comunicare, 2017-2018;

           Membru în Comisia de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2019;

           Membru în comisia de organizare - Olimpiada de Limba și literatura română, I.S.J. Caraș-Severin, 2013-2017;

           Membru Centrul zonal de evaluare - Bacalaureat, C.Z.E nr. 1 Reșița, I.S.J. Caraș-Severin, 2015-2017;

           Membru Centru de examen - Bacalaureat, C.E. Nr. 2. Oravița, I.S.J. Caraș-Severin, 2015,

           Membru în comisia de organizare - OLAV, I.S.J. Caraș-Severin, 2013-2017;

           Membru în comisia de organizare -  +/- Poezie, I.S.J. Caraș-Severin, 2008-2011;

           Prof. Evaluator în cadrul Examenului de Bacalaureat, ISJ C-S , ISJ Timiș, 2008-prezent;

           Prof. Evaluator în cadrul Comisiei de contestații - Examenul de Bacalaureat, I.S.J. Caraș-Severin, 2017; 

           Prof. Evaluator în cadrul Examenului de Evaluare națională, ISJ C-S, ISJ Timiș, 2009-prezent;

           Prof. Evaluator - Olimpiada de Limba și literatura română și Lectura ca abilitate de viață, 2008-prezent;

 

Stagii de perfecționare/formare:


Programul de formare continuă  ,,Educația pentru interculturalitate și incluziune socială” - 1-15 iulie 2021,

Workshopul ,, Viziuni Curriculare la disciplina limba și literatura română”- noiembrie - mai 2021;

Programul de formare continuă CRED,

Dezbaterea publică - ,,Planuri-cadru pentru învățământul   liceal și profesional”,

Webinarul ,,Merito - Mentoratul profesorilor: inspecții, de la mit la realitate”,

Webinarul internațional ,,Education as a practice of freedom” - 17.04.2021,

Cursul de formare ,,Jocuri didactice la școală, în tabără și online” - 01.06.2021;

Sesiunea de formare și perfecționare continuă intitulată ,,Idei creative de activități în Școala Altfel” - 17. 03. 2021;

Activitatea de formare și perfecționare ,,Tehnici de motivare a elevilor prin NLP” - 17.03.2021;

Cursul de perfecționare ,,Starea de bine a educatorului” - 12.05.2021;

Cursul de perfecționare ,,Elevul tău este un geniu” - 09.04.2021;

Formarea profesională ,,Practica utilizării G Suite în activitatea didactică” - 06.11.2020;

Webinarul ,,7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor” - 19.08.2020;

Formarea profesională ,,Secretele încrederii în sine a cadrului didactic” - 25.09.2020;

Formarea profesională ,,Cum începem lucrul în G Suite pentru educație” - 11.09.2020;

Webinarul ,,Partea văzută și nevăzută a profesiei de artist” 05.04.2021;

Programul internațional de dezvoltare personală pentru cadrele didactice din R. Moldova și România -,, Profesori cu stil” care a cuprins o serie de webinarii derulate în perioada aprilie- iunie 2021: (,,Etica profesională” - 14. 05. 2021,    ,,Atuurile personale - 5. 05. 2021, ,,Profesori cu stil” - 27. 04. 2021);

Webinarul ,,Primul pas spre a avea încredere” - 31.03. 2021;

Participare la  seria a III-a de webinare organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Centrul de carte străină Fisher International, Fundația Greco, MTG Educațional și Academia de Inovare și Schimbare în Educație ( webinarele ,,Evaluarea centrată pe competențe”, ,,Noua structură a subiectelor de Evaluare națională”, Evaluarea la Limba și literatura română”, ,,Evaluarea competenței lingvistice”, ,,Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a”)-8-26 februarie 2021;


Participare la Evenimentul național ,,Prevenirea traficului de persoane”, Organizat de Asociația Holtis în cadrul programului ,,Apreciative Alchemy in Parenting”, la Sesiunea națională ,,Dezvoltarea abilităților de viață independentă,  organizat de Asociația Holtis în cadrul proiectului ,,Împreună  pentru viitor” - 09.03.2021,

Participare la cele trei Webinarii din cadrul programului dedicat profesorilor ,,Eroii internetului - siguranța online”, module parcurse: ,,Distribuie cu prudență” - 06.04.2021, ,,Securizează-ți secretele și Nu te lăsa păcălit” -  14.04. 2021, ,,E cool să fii amabil și Dacă ai îndoieli, întreabă” - 08.04. 2021;

Webinarul ,,Cum transformi o idee într-un spectacol de teatru” - 16.03 2021;

Participare la Conferința internațională - 13 the Pan-European Conference on digital educațion - 22.04. 2021,

Participare la Conferința științifică  internațională ,,Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post-criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice” - 18.06.2021;

Certificat - Școala de toamnă, Platforme Educaționale Online, 27-29 X 2020,Academia de inovare și schimbare prin educație

Certificat - Practica utilizării G Suite în activitatea didactică, 06. 11, 2020,  Institutul de Formare Continuă

Certificat - 7  Tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor, 19. 08. 2020, Institutul de Formare Continuă

Certificat - Secretele încrederii în sine a cadrului didactic, 25. 09. 2020, Institutul de Formare Continuă

Certificat - Împreună Online: Utilizarea practică a Resurselor Educaționale Deschise. Recomandările UNESCO, 6 august 2020, Centrul de e-Learning UPT, Universitatea Politehnică din Timișoara, IEEE România, Asociația Eden.

Certificat - Program de formare continuă - Jobs - Formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor , CCD Timiș, 2018;

Certificat - Formare continuă - Dezvoltarea socală și emoțională la copii, CCD Timiș, 2018;

Certificat - Curs de formare  - Mobilitate Erasmus +, ANPCDFP București, 2015;

Certificat - Program de formare continuă - Educația și școala incluzivă, CCD C-S, 2015;

Curs de specializare - Medierea conflictelor, Centrul de Mediere Craiova, 2013;

Curs autorizat ANC - Manager de proiect, Extreme Training, Ministerul Educației Naționale, 2013;

Certificat - Program de formare continuă - Proiectarea și formarea curriculumului centrat pe competențe, CCD C-S, 2013;

Certificat - Formare continuă - Formarea competențelor T.I.C, CCD C-S, 2012;

Certificat - Curs vocațional  - Protecția consumatorului,  Asociația Info Cons, 2017 etc

Clase la care a predat:
VIII D