Sporea-Iacob Florina

Specialitatea:Chimie

Studii

-Universitatea de Vest, Facultatea de Fizica, Sectia Fizica-Chimie

Perfectionare

-Curs postuniversitar de Management Educational si scolar- Universitatea de Vest Timisoara

-Master - Chimie didactica - Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie

-Grad didactic: I

-Autor "Notiuni elementare de Chimie fizica - istorie si abordare metodica", Editura David Press Print, Timisoara, 2011

-Co-autor "Didactica chimiei", Editura Mirton, Timisoara, 2006

-Lucrari prezentate la simpozioane sau conferinte (co-autor): 14

-Articole publicate: 21

-Membru in Societatea de Chimie din Romania

-Membru in Asociatia pentru Cercetare Multidisciplinara din Zona de Vest a Romaniei

-Membru in colectivele de redactie ale revistelor CHIM-MAX si PEDACHIM

E-mail: florina_sporea_iacob@yahoo.com
Clase la care a predat:
XII A | XII B | XII D