Simulescu Adriana

Specialitatea:Informatica

e-mail: asimulescu@yahoo.com

Studii: Universitatea Timisoara, Facultatea de Stiinte ale Naturii, specialitatea Informatica1982

Experien???? profesional??

Profesor definitiv - specialitatea informatic?? : 1990

Profesor gradul II - specialitatea informatic?? : 1994

Profesor gradul I - specialitatea informatic?? : 1997

Realiz??ri

C??r??i

1988 - Instruire asistat?? de calculator ??? culegere de lec??ii cu utilizarea interactiv?? a calculatorului

ICSITTCI Bucure??ti

1990 - Limbajul Pascal ??? manual pentru clasele de informatic??, Editura LIBRIS Cluj-Napoca

2003 ??? Informatica ??? culegere de probleme pentru liceu, reeditat?? anual, Editura Mirton, Timi??oara

2006 - Informatica C++ - manual pentru clasa a XI-a -Editura Gimnasium, Targoviste

2007 - Ghid de pregatire BACALAUREAT INFORMATICA Pascal, C, C++, Editura SIGMA

2007 -INFORMATICA -culegere de probleme pentru clasele IX-XI si pregatirea bacalaureatului, Editura L&S

2008 - Manual de Visual FoxPro Editura Mirton Timi??oara

Comisia na??ional?? a Olimpiadei de informatica

- Membru in anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Cursuri extra??colare

??? Curs de re??ele CISCO ??n perioada 2000-2002 cu Certificat interna??ional de atestare

??? Curs ECDL 2003-2006. Certificat de examinator

Ultimele cursuri de perfec??ionare

??? 2003 - Universitatea de Vest, Timi??oara

??? 2007 - Universitatea de Vest, Timi??oara

Metodist ISJ Timis 2000- 2012
Clase la care a predat:
XII A | XII D