Junea Sanda

Specialitatea:Informatica

 

Studii: Universitatea de Vest din Timisoara

Facultatea de Stiinte ale Naturii

Specializarea : Informatica

Profesor definitiv - specialitatea informatic?? : 1992

Profesor gradul II - specialitatea Informatic?? : 1996

Profesor gradul I - specialitatea Informatic?? : 1999

 

Cursuri postuniversitare:

Sisteme de operare - Leipzig, Germania 1986

Limbaje de programare - Leipzig, Germania 1986

Sisteme de prelucrare automata a datelor ??? Politehnica Timisoara 1980

 

Cursuri de perfectionare:

Management educational - UVT Timisoara 2006-2007

Managementul proiectelor europene - Leipzig, Germania 2007

Politici publice privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat realizate in cadrul procesului de descentralizare

Management ??colar, Consiliere ??i orientare, Curriculum, Evaluare, Managementul conflictului, Instruire diferen??iat?? -CCD

Concepere ??i management de proiect -CCD

Curs de re??ele CISCO ??n perioada 2002-2004 cu Certificat interna??ional de atestare

ECDL 2003-2006. Certificat de examinator

Utilizare AEL

Proiecte CDI -2008 CCD

Practica ta pentru educatia viitorului - UVTimisoara 2010

Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar.- 2010-2011

Competente cheie TIC in curriculum scolar - 2012 CCD

Managementul clasei de elevi - 2012 CCD

Metode interactive - 2012 CCD

MODEL DE CONSILIERE CENTRAT PE CONSILIEREA ??I EDUCAREA CARIEREI ELEVILOR -2012

 

 

Publicatii:

Informatica culegere de probleme rezolvate si propuse Editura Mirton, 2005, 2006, 2007

Manual pentru clasa a XI-a neintensiv -Editura Gimnasium, 2006,2008

Manual pentru clasa a XII-a -Oracle -Editura Gimnasium, 2007

Ghid de pregatire Bacalaureat, Informatica intensiv C/C++/PAscal" Editura Sigma, 2008

Visual FoxPro -Editura Mirton, 2008

Informatica BAC 2009: subiecte posibile - Editura CYGNUS, 2009

Programare structuraat??, culegere de probleme pentru liceu C++, Editura Mirton, 2011


Comisia central?? a Olimpiadei Nationale de informatica

Membru in anii 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012

 

Membru in Comisia Nationala de Informatica din anul 2002

Inspector ??colar de specialitate la ISJ Timi?? ??n perioada 2002-2006

Director al Liceului ”Grigore Moisil” în perioada 2006-2012

Coordonator proiect Leonardo da Vinci: ???Learning green - using IT??? ???Leipzig, Germania 2007

Coordonator proiect Leonardo da Vinci: "WEB-European Union"

-Leipzig, Germania 2009


E-mail : sanda_junea@yahoo.com

 

 
Clase la care a predat:
XII A | XII D