Iovanovici Delia-Lucia

Specialitatea:Limba romana

           Studii Postuniversitare, Abordări moderne în psihopedagogia specială, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea  București;

           Master, Literatură română în context european, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest Timișoara, 2010; 

           Licență, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest Timișoara, 2008; 

           Specializare, Bursa Erasmus, Limbă și cultură rusă, Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, 2007.

 

Experiență profesională: 

           Profesor titular pe catedra de Limba și literatura română;

           Grad didactic I (nota 10), Centrul de perfecționare - DPPD din cadrul Universități de Vest din Timișoara, 2018;

          Metodist al I.S.J Timiș, 2018-prezent;

          Secretar - Consiliul de Administrație al Colegiului Național Mircea Eliade din Reșița, Jud. Caraș-Severin, 2014-2017;

           Responsabil comisie metodică - Limbă și comunicare, 2017-2018;

           Membru în Comisia de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2019;

           Membru în comisia de organizare - Olimpiada de Limba și literatura română, I.S.J. Caraș-Severin, 2013-2017;

           Membru Centrul zonal de evaluare - Bacalaureat, C.Z.E nr. 1 Reșița, I.S.J. Caraș-Severin, 2015-2017;

           Membru Centru de examen - Bacalaureat, C.E. Nr. 2. Oravița, I.S.J. Caraș-Severin, 2015,

           Membru în comisia de organizare - OLAV, I.S.J. Caraș-Severin, 2013-2017;

           Membru în comisia de organizare -  +/- Poezie, I.S.J. Caraș-Severin, 2008-2011;

           Prof. Evaluator în cadrul Examenului de Bacalaureat, ISJ C-S , ISJ Timiș, 2008-prezent;

           Prof. Evaluator în cadrul Comisiei de contestații - Examenul de Bacalaureat, I.S.J. Caraș-Severin, 2017; 

           Prof. Evaluator în cadrul Examenului de Evaluare națională, ISJ C-S, ISJ Timiș, 2009-prezent;

           Prof. Evaluator - Olimpiada de Limba și literatura română și Lectura ca abilitate de viață, 2008-prezent;

 

Stagii de perfecționare/formare:

        Certificat - Program de formare continuă - Jobs - Formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor , CCD Timiș, 2018;

        Certificat - Formare continuă - Dezvoltarea socală și emoțională la copii, CCD Timiș, 2018;

        Certificat - Curs de formare  - Mobilitate Erasmus +, ANPCDFP București, 2015;

        Certificat - Program de formare continuă - Educația și școala incluzivă, CCD C-S, 2015;

        Curs de specializare - Medierea conflictelor, Centrul de Mediere Craiova, 2013;

        Curs autorizat ANC - Manager de proiect, Extreme Training, Ministerul Educației Naționale, 2013;

        Certificat - Program de formare continuă - Proiectarea și formarea curriculumului centrat pe competențe, CCD C-S, 2013;

        Certificat - Formare continuă - Formarea competențelor T.I.C, CCD C-S, 2012;

        Certificat - Curs vocațional  - Protecția consumatorului,  Asociația Info Cons, 2017 etc

Clase la care a predat: