Georgescu Ruxanda

Specialitatea:Matematica

 

Specialitatea:Matematica

       Nume:   PROF.  GEORGESCU RUXANDA IOANA

       Studii:  

-absolventă a Facultăţii de Matematică a Universităţii de Vest din Timişoara din anul 1980 ca şefă de promoţie, cu repartiţie guvernamentală în Timişoara

- Masterat în specialitatea Matematică-Didactic la Facultatea de Matematică a Universităţii de Vest din Timişoara 2006-2008

       Experienţă profesională:         

-gradul didactic I din 1993 - specialitatea matematică    

- profesoară de matematică la Liceul “Grigore Moisil”din Timişoara din 1990 până în prezent

- şefă de catedră la catedra de matematică a Liceului “Grigore Moisil” 2008-2015

- membru în Consiliul Consultativ al ISJ Timiş la disciplina matematică

- membru în diverse comisii la nivelul liceului

 

       Cursuri de perfecţionare

- “Competenţe cheie TIC” 2012 

-  „Formarea competenţelor IT” 2011-2012, în cadrul proiectului „Educatori pentru societatea cunoaşterii”

 -Cursul de perfecţionare “Perfecţionare cadre didactice”(Modulul II Management şi comunicare, TIC) sept 2010

- Cursul de “Manager de proiect” sept 2010-

- Cursul de “Formator de formatori” -august 2010

- Cursul de “Mentor” iulie 2010

- Cursul de perfecţionare “Managerul instituţiilor de învăţământ” - iunie 2010

 - Cursul de perfecţionare profesională “E-learning-Educaţie prin excelenţă” Institutul Obert din Catalunya, Spania- febr 2010

-Programul de formare continuă ”Realizarea învăţării eficiente printr-un management educaţional adecvat“ -modulul-I- “Proiectare, Organizare şi Evaluare a Activităţii Didactice” Universitatea de Vest, 2007-2008

- Curs de formare profesională- utilizarea calculatorului, SIVECO România- 2008

-Curs de pregătire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO-2004

- Curs de perfecţionare periodică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Universitatea de Vest-DPPD,2003

- Programul de formare continuă : « Iniţiere în utilizarea calculatorului »IŞJ şi CCD Timiş- 2001

        Activitate didactică

-coordonator al Centrului de Excelenţă Judeţean Timiş al elevilor capabili de performanţă la disciplina  matematică la clasa a-X-a pănă în 2017       

-pregătiri cu elevii capabili de performanţă la matematică - la Centrul de Excelenţă pe judeţ de la înfiinţare (2003) şi până în prezent

- pregătirea elevilor performanţi la matematică în cadrul Cercului de matematică pe oraş şi în cadrul taberelor de matematică judeţene  organizate de ISJ Timis începând cu 1983

-participări permanente la toate olimpiadele şi concursurile de matematică cu elevii, cât şi ca organizator, evaluator şi propunător de subiecte la etapele locale ale olimpiadei de matematică, la concursul TMMATE, TMMATE international, etc

- participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu elevii, cât şi ale cadrelor didactice

în 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

- îndrumător de practică pedagogică a studenţilor Facultăţii de Matematică - UVT

- planificarea orelor de opţional la matematică la clasele IX-XII

-am alcătuit programe pentru olimpiadele locale de matematică şi pentru concursul TMMATE şi TMMATE INTERNAŢIONAL

-colaborator la proiectul ISJ-UPT în organizarea “Concursului de matematică V. Alaci” şi propuneri de probleme pentru concurs

- colaborator al revistei TMMATE

- membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

       Premii la olimpiadele şi concursurile de matematică 

-am obţinut numeroase  premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri cu elevii cărora le-am fost profesoară de matematică şi pe care i-am îndrumat în fiecare an, cât şi la sesiunile de comunicări ştiinţifice la care au participat

- PREMIL al II-lea - Olimpiada Naţională de Matematică 2016

        Publicaţii  şi articole

-“Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a XII-a” ediția a doua –Ed. ArtPress 2018

-“Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a XII-a” –Ed. ArtPress 2017

-“Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a XI-a” –Ed. ArtPress 2017

- “Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a IX-a” , ed. a doua rev. –Ed. ArtPress 2016

-“Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a X-a” –Ed. ArtPress 2016

-“Algebră, exerciţii şi probleme , clasa a XI-a” , ed. a doua rev. –Ed. ArtPress 2016

-  “Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a IX-a”–Ed. ArtPress 2015 

-“ Algebră” exerciţii şi probleme pentru clasa a XI-a- Ed ArtPress 2014

- „Analiză matematică” - exerciţii şi probleme pentru clasa a XI-a- ediţia a II-a- Ed ArtPress 2014

- “Algebră- exerciţii şi probleme pentru clasa a X-a” ediția a doua  2014

- “Geometrie şi trigonometrie” pentru clasa a IX-a - Ed. Waldpress 2013 

-„Algebra”-exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a - ediţia a doua–Ed. Waldpress 2013 

- “Algebră- exerciţii şi probleme pentru clasa a X-a” Ed. Waldpress 2012

-„Analiză matematică - exerciţii şi probleme pentru clasa a XI-a” , vol I şi vol II  , Ed Waldpress , 2011,2012

- „Algebră”-exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a –Ed. Waldpress 2010

- “Misteriosul număr C-constanta lui Euler, aplicații la convergența unor șiruri de numere reale“ 2016

-Introducerea funcţiilor exponenţiale şi logaritmice cu ajutorul şirurilor recurente” lucrare prezentată la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice„Gh. Popescu” Lugoj  2011

 -“Ecuaţii exponenţiale cu forme asemănătoare şi  rezolvări  diferite”lucrare prezentată la  sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Lugoj 2010

- propuneri de probleme Concurs de Matematică Valeriu Alaci-UPT , 2015,2016, 2017

-subiectele Concursului Interjudeţean TMMATE 2011 la clasele a IX-a şi a X-a

-subiectele Concursului Interjudeţean Gh. Popescu Lugoj 2011 la clasele a IX-a şi a X-a

-Asupra inversării unor funcţii trigonomerice- articol în Revista TMMATE 2006

- probleme publicate în revista TMMATE

 - Olimpiadele de matematică 2000-2001 pt. cls. V-X ,Ed. Gil (coautor)

-Teste de Bacalaureat-2004,2005,2006-Ed. Birchi(coautor)

 -“Teme pentru pregătirea examenului de bacalaureat” 2003 Ed. Waldpress     (coautor)                       

 -Matematica în concursurile şcolare-cls. IX-XII Ed. Paralela 45-din anii 2000,2001,2002(coautor)

 - Modele de teste pentru evaluări parţiale pe nivele de dificultate-1996  (coautor)                                                                                        

- Teste şi probleme comentate-caiete metodice-Universitatea de Vest Timişoara 1987 (coautor)

  

      Participarea la proiecte 

- parteneriat ISJ-UPT Concurs de Matematică V. Alaci 

- proiect posdru în parteneriat cu UVT“Formarea studenţilor în domeniul utilizării unor instrumentemoderne de predare-învăţare-evaluare la matematică”

- Am participat la “Proiectul Internaţional TMMATE” în 2008-2009 prin activitatea de coordonare a concursurilor, prin alcătuirea programelor de concurs, prin alcătuirea de subiecte de concurs la clasa a-XI-a, prin colaborarea cu profesorii din Serbia pentru aceste activităţi.

- Am coordonat un proiect de parteneriat educaţional cu Universitatea Politehnica Timişoara , numit “Orient 2010” şi “Orient 2013”

 

      Distincţii şi medalii obţinute

-Diploma “Pro Juventute”  acordat de Consiliul Judetean Timis în  2016 pentru rezultate deosebite în promovarea şi afirmarea învăţământului timişean

 - Diploma de Merit  pentru activitatea remarcabilă desfăşurată în pregătirea elevilor pentru performanţă în anul şcolar 2012-2013 , 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 acordată de Liceul Grigore Moisil

- Diploma de Excelenţă acordatăde Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, mai 2008, pentru contribuţia remarcabilă, de-a lungul întregii cariere,la modernizarea învăţământului şi la creşterea calităţii actului didactic la disciplina matematică

- Diploma Jubiliară “Centenarul Societăţii de Ştiinţe Matematica din România” -în anul 2010

-Diplomă de excelenţă pentru rezultate deosebite obţinute în anul şcolar 2013-2014 cu elevii la proba de baraj a Concursului Cangurul

- Diploma de merit „Politehnica Timişoara- un pas  spre viitorul tău” pentru sprijinul acordat elevilor în procesul de învăţământ şi în orientarea acestora către o carieră de succes, 2014

- Diploma de merit pentru activitatea desfăşurată în pregătirea elevilor pentru performanţă în anul şcolar 2013-2014 în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă la Matematică

- Diploma de merit pentru activitatea desfăşurată în pregătirea elevilor pentru performanţă în anul şcolar 2014-2015 în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă la Matematică

- Diploma de merit „Ziua învăţătorului” 5 iunie 2015 pentru activitatea compleză, minuţioasă şi dificilă de pregătire a elevilor în scopul obţinerii unor înalte performanţe

- Diplomă pentru rezultate deosebite ca îndrumător al elevilor rezolvitori la GAZETA MATEMATICĂ  în anul şcolar 2014-2015

       E-mail  ruxanda11@yahoo.com

 
Clase la care a predat:
XII A