Georgescu George

Specialitatea:Matematica

 

Specialitatea:Matematica

  Nume:   prof.   GEORGESCU GEORGE

 Studii

-Facultatea de Matematică a Universităţii de Vest din Timişoara -1980 , cu repartiţie   guvernamentală în Timişoara

-Masterat în specialitatea Matematică-Didactic la Facultatea de Matematică a Universităţii de Vest din Timişoara 2006-2008

Experienţă profesională

- Gradul didactic I din1993, specialitatea matematică

- Profesor de matematică la Liceul “Grigore Moisil”din Timişoara din 1990

- Membru în diverse comisii la Liceul „Gr. Moisil” din Timişoara

- Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Timiş la disciplina matematică

- Metodist al  ISJ Timiş din anul 1998

- Membru în Consiliul de Administraţie al liceului până în 2014

- Membru în corpul naţional de experţi în management educaţional

 

Cursuri de perfecţionare  

 - “Competenţe cheie TIC” 2012 

-  „Formarea competenţelor IT” 2011-2012, în cadrul proiectului „Educatori pentru societatea cunoaşterii”

 -Cursul de perfecţionare “Perfecţionare cadre didactice”(Modulul II Management şi comunicare, TIC) sept 2010

- Cursul de “Manager de proiect” sept 2010-

- Cursul de “Formator de formatori” -august 2010

- Cursul de “Mentor” iulie 2010

- Cursul de perfecţionare “Managerul instituţiilor de învăţământ” - iunie 2010

  - Cursul de perfecţionare profesională “E-learning-Educaţie prin excelenţă” -Institutul Obert din Catalunya, Spania- febr 2010  

-Programul de formare continuă ” Realizarea învăţării eficiente printr-un management educaţional adecvat “-modulul-I-“Proiectare, Organizare şi Evaluare a Activităţii Didactice” Universitatea de Vest, 2007-2008

-Curs de formare profesională- utilizarea calculatorului, SIVECO România- 2008

Curs de pregătire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO-2004                      

 -Curs de perfectionare periodică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Universitatea de Vest-DPPD,2003

-Programul de formare continuă : « Iniţiere în utilizarea calculatorului », IŞJ şi CCD Timiş- 2001

Activitate didactică

-Coordonator al Centrului de Excelenţă Judeţean Timiş –disciplina  matematică şi responsabil la clasa a-XI-a până în 2017        

-Pregatiri cu elevii capabili de performanţă la matematică - la Centrul de Excelenţă pe judeţ  de la înfiinţare( 2003) şi până în prezent

-Pregatirea elevilor performanţi la matematică în cadrul Cercului de Matematică pe oraş şi în cadrul taberelor de matematică judeţene  organizate de ISJ Timiş începând cu 1983

-Membru permanent în comisiile olimpiadelor de matematică şi a  concursurilor judeţene şi interjudeţene de matematică în calitate de  organizator, evaluator şi propunător de subiecte la etapele locale ale olimpiadei de matematică, la concursul TMMATE, TMMATE international, etc

-Pregatirea lotului naţional al elevilor  clasei a- XI-a la Timişoara 2001

-Curs de pregatire susţinut pentru profesorii debutanţi organizat de ISJ Timş

-Indrumător de practică pedagogică a studenţilor Facultăţii de Matematică – UVT

- participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu elevii, cât şi ale cadrelor didactice

în 2006, 2007, 2009, 2010, 2013,2014,2015,2016, 2017,2018

- am alcătuit planificarea orelor de opţional la matematică la clasele IX-XII

- am alcătuit programe pentru olimpiadele locale de matematică şi pentru concursul TMMATE şi TMMATE INTERNAŢIONAL

- colaborator la proiectul ISJ-UPT în organizarea “Concursului de matematică V. Alaci” şi propuneri de probleme pentru concurs

-colaborator al revistei TMMATE

- Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

 

Publicaţii:

-“Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a XII-a” ediția a doua –Ed. ArtPress 2018

-“Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a XII-a” –Ed. ArtPress 2017

-“Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a XI-a” –Ed. ArtPress 2017

- “Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a IX-a” , ed. a doua rev. –Ed. ArtPress 2016

-“Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a X-a” –Ed. ArtPress 2016

-“Algebră, exerciţii şi probleme , clasa a XI-a” , ed. a doua rev. –Ed. ArtPress 2016

-  “Matematică, exerciţii şi probleme , clasa a IX-a”–Ed. ArtPress 2015 

-“ Algebră” exerciţii şi probleme pentru clasa a XI-a- Ed ArtPress 2014

- „Analiză matematică” - exerciţii şi probleme pentru clasa a XI-a- ediţia a II-a- Ed ArtPress 2014

- “Algebră- exerciţii şi probleme pentru clasa a X-a” ediția a doua  2014

- “Geometrie şi trigonometrie” pentru clasa a IX-a - Ed. Waldpress 2013 

-„Algebra”-exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a - ediţia a doua–Ed. Waldpress 2013 

- “Algebră- exerciţii şi probleme pentru clasa a X-a” Ed. Waldpress 2012

-„Analiză matematică - exerciţii şi probleme pentru clasa a XI-a” , vol I şi vol II  , Ed Waldpress , 2011,2012

- „Algebră”-exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a –Ed. Waldpress 2010

- “Misteriosul număr C-constanta lui Euler, aplicații la convergența unor șiruri de numere reale“ 2016

-Introducerea funcţiilor exponenţiale şi logaritmice cu ajutorul şirurilor recurente” lucrare prezentată la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice„Gh. Popescu” Lugoj  2011

-  Ghid metodic Bacalaureat 2009 –modele de rezolvare- Autor de rezolvare varianta 94 –Editura Gil 2009

- “Asupra calculului unor limite de şiruri”- lucrare prezentată la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice- “Gh. Popescu” Lugoj 2009

- Modele de subiecte pentru bacalaureat, RMT 2/1999 şi RMT 2/2000(coautor)

- Teste de Bacalaureat-2004, 2005, 2006- Ed. Birchi(coautor)

- “Teme pentru pregătirea examenului de bacalaureat” 2003 Ed. Waldpress  (coautor)

- propuneri de probleme Concurs de Matematică Valeriu Alaci-UPT , 2015,2016,2017

-Matematica în concursurile şcolare-cls. IX-XII  Editura Paralela 45- anii 2000 , 2001, 2002(coautor)

- Modele de teste pentru evaluări parţiale pe nivele de dificultate-1996 (coautor)

- Olimpiadele de matematică 2000-2001 pt. cls. V-X ,Ed. Gil (coautor)

- Teste şi probleme comentate- caiete metodice- Universitatea de Vest Timişoara 1987(coautor)

 

 Participarea la proiecte

- parteneriat ISJ-UPT Concurs de Matematică V. Alaci 

 - proiect posdru în parteneriat cu UVT“Formarea studenţilor în domeniul utilizării unor instrumentemoderne de predare-învăţare-evaluare la matematică”

- Am participat la “Proiectul Internaţional TMMATE” în 2008-2009 prin activitatea de coordonare a concursurilor, prin alcătuirea programelor de concurs, prin alcătuirea de subiecte de concurs la clasa a-XI-a, prin colaborarea cu profesorii din Serbia pentru aceste activităţi.

- Am coordonat un proiect de parteneriat educaţional cu Universitatea Politehnica Timişoara , numit “Orient 2010” şi “Orient 2013”

Premii la olimpiadele si concursurile de matematica:

-am obţinut foarte multe premii la olimpiadele internaţionale, naţionale, interjudeţene,judeţene şi locale cu elevii cărora le-am fost profesor de matematică şi pe care i-am indrumat

 MEDALIE   DE   BRONZ  la Balcaniada de Matematică Iaşi 2011 

 

Distincţii şi medalii obţinute în cariera didactică:

  - Diploma de Meritpentru activitatea remarcabilă desfăşurată în pregătirea elevilor pentru performanţă în anul şcolar 2012-2013, 2013-2014,2014-2015,2015-2016,2016-2017, 2017-2018  acordată de Liceul Grigore Moisil

-Titlul de “Profesor Evidenţiat” acordat în 1987 de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului                

-Ordinul “Meritul pentru Învăţământ” în Grad de Cavaler acordat prin Decret Prezidenţial în anul 2004

-Finalist al competiţiei „Profesorul Anului 2005” organizat de Junior Achievement Romania la Bucureşti –categoria „Ştiinţe Exacte şi Aplicate”

-Diploma “Pro Juventute”  acordat de Consiliul Judetean Timis în anii 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2016,2017 pentru rezultate deosebite în promovarea şi afirmarea învăţământului timişean şi pentru întreaga activitate

-Premiul “Pro Juventute” 2006 pentru cel mai bun profesor  acordat de Consiliul Judeţean Timiş

-Diploma de Excelenţă pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi poziţia de excelenţă deţinută în galeria de olimpici ai şcolii româneşti emis de Guvernul Romaniei în anul 2008               

-Diploma de Excelenţă acordată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş în  2008 pentru contribuţia remarcabilă la modernizarea învăţământului şi la creşterea calităţii actului didactic la disciplina matematică

- Diploma Jubiliară “Centenarul Societăţii de Ştiinţe Matematica din România” în 2010

 -Diplomă de excelenţă pentru rezultate deosebite obţinute în anul şcolar 2013-2014 cu elevii la proba de baraj a Concursului Cangurul

- Diploma de merit „Politehnica Timişoara- un pas  spre viitorul tău” pentru sprijinul acordat elevilor în procesul de învăţământ şi în orientarea acestora către o carieră de succes, 2014

- Diploma de merit pentru activitatea desfăşurată în pregătirea elevilor pentru performanţă în anul şcolar 2013-2014 în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă la Matematică

- Diploma de merit pentru activitatea desfăşurată în pregătirea elevilor pentru performanţă în anul şcolar 2014-2015 în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă la Matematică

- Diploma de merit „Ziua învăţătorului” 5 iunie 2015 pentru activitatea compleză, minuţioasă şi dificilă de pregătire a elevilor în scopul obţinerii unor înalte performanţe

- Diplomă pentru rezultate deosebite ca îndrumător al elevilor rezolvitori la GAZETA MATEMATICĂ  în anul şcolar 2014-2015

 

E-mail ggeorge13ro@yahoo.com

 
Clase la care a predat:
XII C