Manz Dorin

Specialitatea:Informatica

 


 


Studii:Academia de Studii Economice Bucuresti

Facultatea de Cibernetica Economica si Statistica, sectia Cibernetica Economica

Profesor gradul I


 

E-mail : dorin_manz@yahoo.com, manz.dorin@gmail.com

Tel: 0256/204506

Tel: +40721232669

Experienta profesionala

Profesor definitiv - specialitatea Informatica : 1979

Profesor gradul II - specialitatea Informatica : 1984

Profesor gradul I - specialitatea Informatica : 1989

Realizari

Carti

1988 - Instruire asistata de calculator - culegere de lectii cu utilizarea interactiva a calculatorului

ICSITTCI Bucuresti

1988 - Limbajul Fortran 77 pentru minicalculatoare, Editura Mirton Timisoara

1990 - Limbajul Pascal - manual pentru clasele de informatica, Editura LIBRIS Cluj-Napoca

1991 - Experiente Pascal in laborator - culegere de probleme pentru liceu, Editura Mirton Timisoara

1995 - DBASE IV -  de la initiere la performanta, Editura Eurobit Timisoara

1999 - Bacalaureat si atestat -- culegere de probleme pentru liceu, Editura L&S Bucuresti

2003 - Informatica - culegere de probleme pentru liceu, reeditata anual, Editura Mirton, Timisoara

2008 - Manual de Visual FoxPro, Editura Mirton Timisoara

2011 - Programare structurata - culegere de probleme liceu pentru clasa a IX-a, Editura Mirton Timisoara

2013 - Programare structurata - culegere de probleme liceu pentru clasa a X-a, Editura Mirton Timisoara

2014 - Programare structurata - culegere de probleme liceu pentru clasa a XI-a, Editura Mirton Timisoara

Distinctii:

Ordinul "Meritul pentru invatamant" in gradul de Ofiter, Bucuresti, 10 XII 2004, acordat de Presedintele Romaniei

Brevete:

Mijloace de invatamint omologate

Produse program omologate de MEI (16/10/1989) in cadrul temei de cercetare M118/1987

1. Locuri geometrice

2. Functia sinus si cosinus

3. Logaritmi

4. Transformari geometrice (omotetii, inversiuni)

Comisia nationala de elaborare a programei

1989 - 2002 Comisia Nationala de Informatica de pe linga MEN care se ocupa cu propuneri si avizari privind modificarile aduse anual programei de informatica

Membru al Comisiei Nationale de Informatica in perioada 1995-2003 pentru concursuri nationale

Cursuri extrascolare

Curs de retele CISCO in perioada 2000-2006 cu Certificat international de atestare

Ultimele cursuri de perfectionare

2003 - Universitatea de Vest, Timisoara

2006 - Think Pad, Timisoara

2007 - Universitatea de Vest, Timisoara


 

 
Clase la care a predat: